Prednáška – TYPOGRAFIA A DIZAJN PÍSMA NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ

10. marca 2017 o 17.00 hod. sa v rámci prebiehajúcej výstavy Typografia a dizajn písma na Slovensku v 20. storočí konala prednáška Pala Bálika na tému Východiská, výučba a prax tvorby písma na Slovensku.

Palo Bálik je typograf, grafický dizajnér a vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a spoluautor publikácie Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo sa to Cyrilom a Metodom, ktorá bola vydaná k výstave.

O výučbe písma a typografie na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave porozprával pedagóg a grafický dizajnér so špecializáciou na typografiu a tvorbu písma Michal Tornyai.

 

 

Foto: Marek Jančúch