Komentovaná prehliadka výstavy: Jana Farmanová / Cesta hrdinky

24.08.2020 / 17:00

„Cestu hrdinky“ vnímame ako ekvivalent univerzálneho mýtu, ktorý je spoločný všetkým ľudským kultúram naprieč časom a priestorom.
Jana Farmanová prostredníctvom maľovania skúma, čo znamená byť v dnešnej dobe ženou-hrdinkou.
Jej umelecká vízia napĺňa odveký archetyp aktuálnym, osobným významom a ukotvuje individuálny príbeh
v oceáne príbehov, spriadaných všetkými minulými generáciami.

Kurátorkou výstavy je Alexandra Tamásová.

Kapacita výstavných priestorov je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia prehliadky (t.j. do 16.45 hod.).