Koncert: AdHoc Orchestra

22.08.2019 / 19:00

Posledný letný koncert odohrá orchester AdHoc.

Tentokrát sa predstavia v komornom zoskupení Adhoc sextet, ktorý je zameraný na hudbu rôznych žánrov vo vlastných aranžmánoch. V repertoári má netradičné úpravy ľudových piesní zo Slovenska, Bulharska, Macedónska a pod., ale aj aranžmány známych melódií.

Jozef Fupško – husle
Hana Kopecká – violončelo
Anna Brezániová – klarinet
Diana Čornaková – fagot
Ivana Mikundová – cimbal
Monika Bažíková – klavír

Koncert sa uskutoční v záhrade Rosenfeldovho paláca, v prípade nepriaznivého počasia sa koncert presunie do hlavnej sály.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).

Vstupné: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstupné zadarmo.