Koncert zrušený! Ana Carolina Diz a Camerata Tango

27.06.2019 / 19:00

Viac ako dve desaťročia vystupovala Ana Carolina Diz v mnohých operných a koncertných sálach. Jej rozsiahly repertoár pokrýva lyrické, sopránové a spinto role vrátane koncertného repertoáru komornej hudby, hudby 20. storočia, zarzuely, operety a akademického tanga s Camerata Tango. Vystupuje aj na mnohých súkromných koncertoch, ako aj v rozhlasových a televíznych programoch.
Vyštudovala spev a klavír, nakoniec získala titul „Učiteľka hudby“ a „Učiteľka spevu“ na Akadémii hudobných umení v Buenos Aires.
Nikdy neprestala študovať, po získaní medzinárodného štipendia od slovenskej vlády získala titul magister umenia v speve na Hudobnej univerzite v Banskej Bystrici.

Dlhoročný hráč orchestra SND, známy slovenský violončelista, výtvarník Roman “Hary” Harvan je výraznou osobnosťou domácej inštrumentálnej, ale aj umeleckej scény.
V posledných rokoch sa zviditeľnil aj účinkovaním v projekte Tales From My Diary (pocta Leošovi Janáčkovi – nominácia na cenu Počin roka v rámci ocenení́ Radiohead_Awards), a tiež ako autor hudby na CD Šarišský/Havran – Piesne pre klavír a čelo a oceňovanej nahrávky Exodus skupiny Polajka.

Dušan Šujan ako sólista spolupracoval s viacerými domácimi orchestrami (napr. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ŠKO Žilina). Popri sólistickej činnosti sa intenzívne venuje komornej hre. Bol členom klavírneho tria pre šesť rúk Mylenum a spolupracuje s poprednými slovenskými inštrumentalistami (Magdaléna Blahušiaková, Peter Šesták, Jozef Lupták, Boris Bohó, Matej Drlička, Jozef Hamerník, Ivica Encingerová ). Účinkoval na festivaloch doma (Dni flámskej hudby, Orfeus) a v zahraničí (Dni O. Messiaena v Gente, Belgicko). Koncertoval v Anglicku, Nemecku, Taliansku a Belgicku. Realizoval nahrávky pre Slovenský rozhlas. V súčasnosti sa venuje koncertnej korepetícii a komornej hre v rôznych žánroch a zoskupeniach.

Viac tu: https://www.anacarolinadiz.eu/music

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované lístky budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).

Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zdarma.