Iné

Tvorivé dielne – Prieniky umenia a vedy 

Ako ovplyvnila veda umenie v 20.storočí?
Umenie v 20.storočí sa začalo výrazne odlišovať od umenia minulých rokov. Toto „nové“ umenie upriamilo svoju pozornosť na narastajúci vedecký pokrok vo svete. Súčasťou umenia sa tak stala napríklad psychológia i matematika.

V tvorivých dielňach sa žiaci oboznámia s vybranými umeleckými smermi (kubizmus, surrealizmus, abstraktný expresionizmus), ktoré boli najviac ovplyvnené vedou a vyskúšajú si výtvarné techniky, súvisiace s daným umeleckým smerom.

 

Na programy je potrebné sa vopred objednať  telefonicky  +421 (0) 41 764 969 2  alebo  

e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk