Pozvánka na prednášku o loretánskej kaplnke v Žiline

Loretánska kaplnka v kostole sv. Barbory v Žiline. Príbeh jej reštaurátorskej obnovy.