Taxislužby v Žiline v rokoch 1918 – 1939

25.04.2017 o 17:00 Prednáška Jakuba Bielika – Taxislužby v Žiline v rokoch 1918 – 1939. Prednáška sa zaoberala taxislužbami v období 1. ČSR, podmienkam ich prevádzkovania a automobilom, ktoré sa najčastejšie používali ako taxíky v ČSR.   Foto: Marek Jančúch