Prezentácia publikácie a kurátorský výklad – Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo sa to Cyrilom a Metodom.

V piatok 3. februára sa stretli ľudia z inštitúcii, ktoré už spolupracujú alebo vytvárajú vzájomné možnosti spolupráce, v oblasti kultúry, umenia, stredného a vysokého  školstva v Žiline a Severozápadnom regióne Slovenska. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Slovenské centrum dizajnu svojím obsahom a Rosenfeldov palác v Žiline svojím miestom pripravili stretnutie v čase trvania výstavy Typografia a dizajn písma na Slovensku v 20. Storočí. Začalo sa to Cyrilom a Metodom. Stretnutie začalo prednáškou profesora Ľubomíra Longauera, ktorý  priblížil svet typografie a typografov. Po prednáške previedol prítomných výstavou aj za účasti niekoľkých autorov.

K aktuálnej výstave bola pre pár dňami vydaná publikácia – Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo sa to Cyrilom a Metodom, ktorá bola v rámci večera odprezentovaná  profesorom Longauerom a je k dispozícii v paláci na nahliadnutie.

 

Foto: Marek Jančúch