Svadby

Sobášne obrady v Rosenfeldovom paláci

Podmienky sobášneho obradu v Rosenfeldovom paláci sú:

  • zarezervovaný termín na matrike Mestského úradu v Žiline – kontakt 041/ 70 63 506 alebo matrika@zilina.sk
  • potvrdený termín sobášneho obradu v Rosenfeldobvom paláci a podpísaný formulár – Pokyny k organizácii sobášneho obradu v Rosenfeldovom paláci
  • uhradený sobášny poplatok 100,- eur do pokladne Rosenfeldovho paláca najneskôr 5 dní pred konaním sobášneho obradu

Sobášne obrady v Rosenfeldovom paláci sú možné len v sobotu.

 

Svadobné fotenie v Rosenfeldovom paláci

Fotenie je možné uskutočniť v priestoroch paláca v deň svadby aj v rámci jeho otváracích hodín Po – Pi od 9:00 – 16:00 hod.

V tomto rozpätí je nutné si vopred dohodnúť termín tak, aby nekolidoval s prevádzkou/programom paláca.

 

Bližšie informácie telefonicky  +421 (0) 41 764 969 2  alebo  e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk