Vernisáž výstavy: Ašot Haas / Inside

dátum: 14.12.2017
čas: 01/11/2018 17:00

Ašot Haas je významný predstaviteľ mladej generácie výtvarných umelcov. Jeho práce zaujali a boli úspešne prezentované doma a v zahraničí. Prekvapujú dokonalým remeselným a technickým spracovaním. Autorovi sú vlastné a bravúrne ovláda najnovšie digitálne technológie, ktoré mu umožňujú realizovať najnáročnejšie umelecké predstavy.
Je to vyspelý umelec silnej vôle, jasnej vízie, ktorú realizuje bez
pretvárky s úprimnou a prirodzenou vášňou …

“Mojou snahou je zobrazovať reálie, ktoré nemožno vidieť v súčasnom svete. Snažím sa prekračovať hranice a vytvárať ilúzie perspektívy – pohľadu, čo by malo v divákovi vyvolať emóciu.”
A. H.

 

Foto: Marek Jančúch