VERNISÁŽ VÝSTAVY BUDÚCNOSŤ TEXTILU/ FUTURE OF TEXTILES verejné konzultácie KATEDRY TEXTILNEJ TVORBY NA VŠVU V BRATISLAVE

dátum: 09.11.2017
čas: 11/21/2017 17:00

Pozývame Vás na vernisáž výstavy Budúcnosť textilu/Future of textiles.

Po vernisáži budú v priestoroch výstavy prebiehať verejné  konzultácie pre uchádzačov o štúdium na Katedre textilnej tvorby VŠVU v Bratislave.

 

Výstava prezentuje profily všetkých troch ateliérov Katedry textilnej tvorby VŠVU v Bratislave – Textilný dizajn, Odevný dizajn a Textilná tvorba v priestore.
Kurátorkou výstavy je vedúca katedry prof. Júlia Sabová, akad. mal.

Chceme predstaviť našu katedru ako vyvíjajúci sa celok so špecifikami jednotlivých ateliérov, ktoré reagujú na nové, aktuálne trendy a technológie. Naši študenti získavajú znalosti a všetky dostupné zručnosti v oblasti spracovania textilu vo všetkých jeho formách a možnostiach. Ako jedna z mála vysokých umeleckých škôl v stredoeurópskom kontexte pracujeme s najnovšími digitálnymi technológiami, napríklad digitálna tlač, pletáž, modelácia strihov a tafting.

Na výstave prezentujeme profil ateliérov a prierez tvorby študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia.

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

 

Foto: Marek Jančúch