VÝSTAVA: AŠOT HAAS / INSIDE

dátum: 14.12.2017 - 22.02.2018
čas: 09:00 - 16:00

Ašot Haas je významný predstaviteľ mladej generácie výtvarných umelcov. Jeho práce zaujali a boli úspešne prezentované doma a v zahraničí. Prekvapujú dokonalým remeselným a technickým spracovaním. Autorovi sú vlastné a bravúrne ovláda najnovšie digitálne technológie, ktoré mu umožňujú realizovať najnáročnejšie umelecké predstavy.
Je to vyspelý umelec silnej vôle, jasnej vízie, ktorú realizuje bez
pretvárky s úprimnou a prirodzenou vášňou …

„Mojou snahou je zobrazovať reálie, ktoré nemožno vidieť v súčasnom svete. Snažím sa prekračovať hranice a vytvárať ilúzie perspektívy – pohľadu, čo by malo v divákovi vyvolať emóciu.“
A. H.

Výstavu si môžete pozrieť každý pracovný deň od pondelka do piatku v čase 9,00-16,00 hod.

 

Foto: Richard  Köhler