VÝSTAVA – UNIVERZUM / KAROL WEISSLECHNER

dátum: 12.04.2018 - 25.05.2018
čas: 06/08/2018 09:00 - 06/08/2018 16:00

Výstava približuje tvorbu Karola Weisslechnera vo všetkých médiách, v ktorých pracuje – od šperkov cez objekty, kresby až po architektúru. Ako celok sa dá táto výstava vnímať aj ako špecifický „gesamkunstwerk“, v ktorom sa jednotlivé prvky dopĺňajú a vzájomne komunikujú, zároveň však existujú aj samy osebe.
Spôsob inštalácie smeruje k divácky atraktívnej vizualizácii, schopnej osloviť zainteresovaného aj laického diváka. Šperky a objekty, ktoré tvoria asi najdominantnejšiu časť vystaveného materiálu sú malými plastikami inšpirovanými architektúrou, ale aj kozmickými telesami a rôznymi aspektmi súčasnej vizuálnej kultúry. Neočakávané kombinácie materiálov a tvarov, často s využitím kontrastov prírodného a umelého, „vysokého” a „nízkeho”, jednoduchého a zložitého, duchovného a materiálneho, patria k základným charakteristikám celej autorovej tvorby.

Naďa Kančevová

 

Výstavu si môžete pozrieť každý pracovný deň od pondelka do piatku v čase 9,00-16,00 hod.

 

Foto: Marek Jančúch