E-Archív Rosenfeldovho paláca

E-Archív v priestore Rosenfeldovho paláca je vyústením snahy sprístupniť verejnosti všetko, čo sa v paláci za posledné roky odohralo. Ide o záznam nielen jednotlivých podujatí (fotografie, videá), ale aj s nimi spojené materiály (prednášky, prezentácie, archívne fotografie a množstvo ďalšieho).

Našou ambíciou je tento archív neustále rozširovať a pokrývať čo najširšiu škálu tém spätých s mestom Žilina, ale nie výlučne. Podujatia ako Genius Loci, alebo pravidelné cykly prednášok odborníkov na rôzne témy sú hlavným obsahom digitálneho archívu Rosenfeldovho paláca.

Využitie možnosti štúdia v archíve je určené ako pre laickú verejnosť, tak aj pre odborníkov z praxe či študentov.