Prednášky / Archív


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Škodná v umení / Stano Lajda

22.02.2024 / 17:00

Prednáška s názvom "Škodná v umení" je zostavená z piatich častí: Prírodné živly, ktoré majú za následok deštrukciu pamiatok. Vojnové konflikty, ktoré ničia nielen ľudské životy, ale nenávratne aj hodnoty ducha a kultúry,... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Reklama ako výrazný mestotvorný prvok / Lucia Streďanská

23.01.2024 / 17:00

Reklama bola od nepamäti súčasťou miest. Aj vďaka nej dokáže mesto komunikovať so svojimi obyvateľmi, návštevníkmi a pasantmi. Komercia je nevyhnutná súčasť urbanistického parteru, má pozitívny vplyv na udržanie živého... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Na zelenej lúke – scénograf a jeho hra s realitou / Juraj Poliak

12.12.2023 / 17:00

Hľadanie nových významov všedných vecí. Na príklade trinástich inscenácií ukáže Juraj Poliak akými rôznymi cestami, postupmi a spôsobmi vznikajú divadelné predstavenia. Ako vníma plynutie času výtvarník a ako divadelník? Je... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Témy LGBTI+ v slovenskom divadelníctve / Karol Mišovic

20.11.2023 / 17:00

Vo svetovom divadelníctve je téma queer divadla už integrálnou súčasťou scénickeho umenia. Na Slovensko sa však dostáva veľmi pomaly až opatrne. Napriek tomu za posledné roky vzniklo hneď viacero javiskových diel, ktoré otvorili... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Víťazi medzinárodného trienále Ekoplagát 1978-2023 / Dana Doricová

17.10.2023 / 17:00

Od 28. septembra do 11. novembra tohto roka budú môcť návštevníci Považskej galérie umenia v Žiline vidieť poradí už 16. ročník výstavy EKOPLAGÁT 2023. Jej hlavným usporiadateľom je Správa Národného parku Malá Fatra vo... Čítať viac »


PREDNÁŠKA: Úvod do starostlivosti o stromy rastúce mimo les / Ján Supuka

06.09.2023 / 17:00

Arboristika je odbor zaoberajúci sa štúdiom, ošetrovaním a komplexnou starostlivosťou o dreviny rastúce mimo les. Komentovanou prednáškou sa z Rosenfeldovho paláca presunieme do Sadu SNP, kde si na konkrétnych príkladoch ukážeme... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Prečo pokladáme Franza Liszta za slovenského skladateľa / Miroslav Demko

19.09.2023 / 17:00

Nedoriešená problematika života a diela hudobného génia Franza Liszta dodnes vo svete zamestnáva muzikológov a znalcov Liszta. Ignorovanie dokumentácie a argumentácie k slovenskej identite Liszta a jeho vzťahu k slovensko-slovanskému... Čítať viac »


NOC VÝSKUMNÍKOV: Analýza ľudskej DNA: okno do našej minulosti / Bronislava Brejová

29.09.2023 / 13:00

Na prednáške si ukážeme, ako pomocou porovnávania DNA rôznych organizmov vieme zistiť niečo o ich minulosti, napríklad ktoré skupiny živočíchov sú blízko príbuzné, že Neandertálci stále žijú v nás alebo z nedávnejšej... Čítať viac »


NOC VÝSKUMNÍKOV: Červená kniha jazykov – prečo a ako zanikajú jazyky? / Olga Khrastinova

29.09.2023 / 14:00

Koľko jazykov existuje vo svete? A koľko z nich sú v ohrození? V prednáške sa pozrieme na súčasné trendy vo svete jazykov a hlavne na jazyky, ktorými hovoria len stovky alebo desiatky ľudí. Preberieme si kritéria, podľa ktorých... Čítať viac »