PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Reklama ako výrazný mestotvorný prvok / Lucia Streďanská

23.01.2024 / 17:00

Reklama bola od nepamäti súčasťou miest. Aj vďaka nej dokáže mesto komunikovať so svojimi obyvateľmi, návštevníkmi a pasantmi. Komercia je nevyhnutná súčasť urbanistického parteru, má pozitívny vplyv na udržanie živého mestského interiéru. V druhej polovici 20. storočia však naša spoločnosť prešla výraznými spoločensko-ekonomickými zmenami, kedy sa zmenil aj vzťah architektúry a reklamnej komercie. Napriek nesporným pozitívam týchto zmien priniesol komerčný tlak so sebou aj negatíva, a to predovšetkým vo forme zahltenia mestského prostredia prebytočnou a často nekvalitne spracovanou reklamou. Pod jej nánosom sa tak pomaly vytráca genius loci mesta.

Reklama je popri dlažbe, mobiliári, osvetlení, …. jeden z výrazných mestotvorných prvkov. Práve tieto prvky, ktoré človek vníma vo svojom horizonte, vytvárajú silný vizuálny vnem. Výrazným spôsobom ovplyvňujú celkové pôsobenie mesta, jeho atraktivitu a výsledný dojem. Je potrebné existenciu reklamy akceptovať, ale zároveň je nutné na zaistenie kvality verejného priestoru určiť jasné pravidlá spôsobu realizácie reklám, ich umiestnenia, množstva a estetickej kvality.

O reklamnom smogu a o snahe reklamu v meste Žilina regulovať nám príde porozprávať architektka Lucia Streďanská. LS je autorkou Manuálu reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina, v roku 2012 založila Občiansku iniciatívu Verejný smog, ktorá poukazuje na problém premnoženej reklamy v meste. V roku 2020 sa stala súčasťou tímu Útvaru hlavného architekta v Žiline.

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác