Rodinné programy


Rodinná sobota

Jedenkrát do mesiaca pripravujeme podujatie s názvom Rodinná sobota (nájdete v Program / Aktuálne), ktorej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre.

Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.

 

Inkluzívne kino

Senzoricky prispôsobené premietanie pre deti

Na rozprávky sa dá pozerať aj inak ako doma či v klasickej kinosále. Inkluzívne kino v Rosenfeldovom paláci má špeciálne upravenú kinosálu tak, aby vám poskytlo čo najväčší zážitok a kino bolo pre vás miesto spoločných stretnutí, kde sa cítite dobre.

Kino je vhodné pre všetky deti bez rozdielu, a preto sa premietania konajú vždy v tej istej kinosále, s priemernou hlasitosťou projekcie či so zníženým svetelným kontrastom v kinosále. V sále je okrem toho dosť miesta na pohyb, ale môžete sa aj pohodlne usadiť a vychutnať si rodinné prostredie.

Premietania prebiehajú v Rosenfeldovom paláci pravidelne v jednu sobotu v mesiaci.

Vhodné aj pre deti s poruchou autistického spektra a ADHD.

  • Pravidelne v tej istej kinosále
  • Znížená hlasitosť projekcie
  • Znížený svetelný kontrast v kinosále
  • Priestor pre deti na pohyb po sále
  • Tolerancia komentovania filmu
  • Pohodlné sedenie, rodinné prostredie