Rodinné programy

 PONUKA PROGRAMOV PRE RODINY S DEŤMI

Na rodinné programy je potrebné sa vopred objednať telefonicky alebo e-mailom (+421 41 76 49 692, info@rosenfeldovpalac.sk).

 

Inkluzívne kino

Pravidelne v jednu sobotu v mesiaci pripravujeme premietania prispôsobené zmyslovému vnímaniu detí s poruchou autistického spektra a ADHD. Deti s poruchou vnímania a správania sa nenavštevujú bežné priestory kín, pretože im spôsobujú stres a nepohodu. V našej špeciálne upravenej kinosále, tak majú možnosť, spolu so svojou rodinou a priateľmi, pravidelne navštevovať projekcie, ktoré sú uspôsobené tak, aby im poskytli čo najväčší zážitok a kino bolo pre nich miesto spoločných stretnutí, kde sa cítia dobre.

 

Všetky premietania spĺňajú tieto podmienky:

Pravidelne v tej istej kinosále

Znížená hlasitosť projekcie

Znížený svetelný kontrast v kinosále

Čo najmenej abstraktné filmy, bez reklám a zneliek

Priestor pre deti na pohyb po sále a tolerancia komentovania filmu

Pohodlné sedenie, rodinné prostredie

 

Rodinná sobota

Jedenkrát do mesiaca pripravujeme podujatie s názvom Rodinná sobota (nájdete v Program / Aktuálne), ktorej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.