Genius Loci Žilina / Archív


FS Stavbár

09.03.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Mariana Barbořáková, Radoslav Maliar, Viktor Tešľár a Ľubica Čerňanová. Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 pri podniku Pozemné stavby Žilina a v roku 2022 súbor oslávil 63. rokov od svojho... Čítať viac »


Kartografi, geodeti a historici Žiliny

16.02.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Jozef Vlček, Andrea Slaná a Anna Seidlová. Od archeologických nálezov primitívnych kresieb kartografických náčrtkov, cez základy matematickej kartografie a významné objavy, až po súčasné mapové... Čítať viac »


Chatári v Malej Fatre

26.01.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ladislav Dubec, Antón Ďuriník, Vladimír Vallo. Na diskusii si predstavíme históriu výstavby chát v Malej Fatre, dozvieme sa doteraz známe aj novo vzniknuté skutočnosti o požiaroch, či iných nehodách,... Čítať viac »


Krajina Harmónie

15.12.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Soňa Holúbková, Katarína Kocianová, Adam Čvirik, Ján Kerecman. Nadácia Krajina harmónie pripravuje projekty, festivaly, sympóziá, prednášky, semináre, tvorivé dielne, klubové večery, súťaže,... Čítať viac »


Zväz slovenských filatelistov

15.11.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ivan Gaža, Marián Fundárek a Ján Fundárek. Klub filatelistov vznikol už v roku 1921, ich poslaním je kompletizácia a záchrana predmetov kultúrneho dedičstva, vrátane jeho štúdia, hodnotenia a... Čítať viac »


Horská služba

27.10.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Michal Koscelník, Ladislav Dubec a Ján Vitkaj. Už v roku 1873 bol založený Uhorsko karpatský spolok, na jeho prvom zasadaní bola prejednaná otázka horskej vodcovskej a záchrannej služby a jej prevencia.... Čítať viac »


Dopravný podnik mesta Žilina

29.09.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ondrej Malicher, Marián Ciesarik a Karol Flamík. Moderátorom diskusie je Jakub Pisár.Dopravný podnik bol založený v máji roku 1949 pod názvom „Dopravný komunálny podnik Žilina“. Ako jediný... Čítať viac »


Žilinské mažoretky

09.06.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ľudmila Štefková, Andrea Funtíková a Lucia Ľuptáková. Počiatky žilinských mažoretiek siahajú až do roku 1991. Od jeho vzniku je na čele tohto súboru Ľudmila Štefková, ktorá dotiahla súbor... Čítať viac »


150 rokov Košicko-Bohumínskej železnice

26.05.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Jozef Strišš, Peter Šimko a Tomáš Chovanec. Železničná sieť na Slovensku začiatkom šesťdesiatych rokov 19. storočia nebola takmer nijaká. Plány na stavbu železníc však existovali. Medzi piatimi... Čítať viac »