Genius Loci Žilina / Archív


Kominári a kachliari

23.05.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Peter Huliak, Róbert Komárek a Ján Bitala. Oblečený celý v čiernom, na svet sa pozerá z výšky. Chytiť jeho gombík vraj prináša šťastie. Reč nie je o nikom inom než o kominárovi. Remeslo, ktoré... Čítať viac »


Dobrovoľníctvo v Žiline

18.04.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Eva Molková, Branislav Kožuch a Karolína Majková. Vykonávať činnosť, ktorú považujeme za prospešnú pre našu spoločnosť nezištne, bez nároku na honorár alebo výhody, to si zasluhuje úctu.... Čítať viac »


Vydavatelia kníh a kníhkupci

07.03.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Luboš Mišík, Andrea Harmanová, Bohuslav Kortman a Juraj Štefuň. Marcová diskusia Genius Loci bude zameraná na knihy. Teda nie len na ne, najmä na ľudí, pre ktorých sa práca s knihami, či už je to... Čítať viac »


Žilinské hudobné kluby

15.02.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Rasťo Škriniar, Marek Kubinec a Dáša Fon Fľaša. Koncerty živej hudby tvoria neodmysliteľnú súčasť kultúrneho života Žiliny. Hudobné kluby sú miestami, kde sa nie len organizujú koncerty, ale kde... Čítať viac »


Slovenský Rybársky Zväz – Mestská organizácia Žilina

25.01.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú: Ivan Gally, Juraj Tabák a Juraj Staško. Sútok Váhu, Kysuce a Rajčianky bol od počiatku osídlenia Žiliny zdrojom obživy miestneho obyvateľstva, lebo vody týchto riek boli bohaté na ryby. Už dávno... Čítať viac »


Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline

16.11.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Erika Kanátová, Milan Antal a MUDr. Blandína Lipková. Život so zrakovým postihnutím je akiste plný rôznych prekážok. Činnosti vnímané väčšinovou spoločnosťou ako bežné, sa pre ľudí s... Čítať viac »


Žilina a pivo

19.10.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Miloš Hronček, Branislav Lipai, Viliam Hujík, Tomáš Kyška a Jaroslav Harvánek. Varenie piva má v Žiline dlhodobú tradíciu. Prvý žilinský pivovar produkoval zlatistý mok už v 17.... Čítať viac »


Psovodi – záchranári

08.06.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Patrik Sventek, Marián Matušek a Michal Pavlovič. Modlitba záchranárskeho psa Moje oči sú tvojimi očami pri hľadaní v tme Moje uši sú tvojimi ušami pri načúvaní volaniu o pomoc Môj nos... Čítať viac »


MŠK Žilina – futbalový klub 1908

18.05.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Jozef Antošík, Juraj Straka, Miroslav Gerhát a Martin Kollár. Začiatky žilinského športu ako takého siahajú už do roku 1905, kedy sa žiaci miestnej reálky v rámci tzv. telovýchovných popoludní... Čítať viac »