MŠK Žilina – futbalový klub 1908

18.05.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Jozef Antošík, Juraj Straka, Miroslav Gerhát a Martin Kollár.
Začiatky žilinského športu ako takého siahajú už do roku 1905, kedy sa žiaci miestnej reálky v rámci tzv. telovýchovných popoludní venovali cvičeniu na náradiach, hádzaniu ušiaka – koženej lopty a v neposlednom rade najpopulárnejšej hre na svete – futbalu.
Prví priekopníci futbalu to mali ťažké pri hľadaní vhodného ihriska. Najskôr hrávali v časti Malá Praha (dnešná Hálkova ulica), neskôr pri cintoríne a napokon na vtedajšej Strelnici – na miestach dnešného Štadióna MŠK.
O tom aké boli začiatky futbalu v Žiline, ako prvá svetová vojna znamenala prakticky zánik športového života v meste, ako futbalový oddiel opäť ožíva a o tom ako futbalový klub dobýva Slovensko a stáva sa po prvýkrát futbalovým majstrom Slovenska sa dozvieme v májových diskusii Genius Loci.
Spomenieme aj súčasnosť a budúcnosť futbalu v Žiline, zaspomíname si na sústredenia, či tréningy a najmä sa porozprávame o vášni, ktorá hráčov ale aj divákov napĺňa už od dávna.
Moderátorkou diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto Rosenfeldov palác