Rosenfeldov palác

J. M. Hurbana 28
010 01 Žilina
Telefón: +421 41 7649 692
E-mail: info@rosenfeldovpalac.sk


Otváracie hodiny:

pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

V prípade konania podujatia sú otváracie hodiny predĺžené až do začiatku podujatia (pozri program). Návštevníci si do začiatku podujatia môžu pozrieť palác, aktuálnu výstavu a stálu expozíciu Bábky v podkroví.

Komentované prehliadky Rosenfeldovho paláca (s lektorom):

pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Komentované prehliadky (s lektorom) poskytujeme aj v iných termínoch od 9:00 do 15:00, je potrebné sa objednať vopred, min. počet osôb 6.

Priestory paláca si môžete pozrieť aj samostatne s použitím AUDIO SPRIEVODCU, alebo načítavaním QR kódov, kedykoľvek, v rámci otváracích hodín Rosenfeldovho paláca.

Samostatné audio prehliadky:

pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Komentované prehliadky expozície Bábky v podkroví (s lektorom):

pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Komentované prehliadky (s lektorom) poskytujeme aj v iných termínoch od 9:00 do 15:00, je potrebné sa objednať vopred, min. počet osôb 6. Počet návštevníkov na prehliadku je obmedzený na 20 osôb.

Stálu expozíciu Bábky v podkroví si môžete pozrieť aj samostatne s použitím AUDIO SPRIEVODCU, alebo načítavaním QR kódov, kedykoľvek, v rámci otváracích hodín Rosenfeldovho paláca.

Samostatné audio prehliadky:

pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Na prehliadky sa môžete objednať telefonicky +421 41 7649 692 alebo emailom:

info@rosenfeldovpalac.sk

info@tikzilina.eu

Prehliadky knihárskej dielne Lidy Mlichovej:

Prehliadky knihárskej dielne sa uskutočňujú na základe objednávky (+421 41 7649 692, info@rosenfeldovpalac.sk). Maximálny počet účastníkov je 10 osôb a dĺžka trvania cca 45 minút.

Fotenie v Rosenfeldovom paláci:

Fotenie je možné uskutočniť v priestoroch paláca v rámci jeho otváracích hodín: pondelok – piatok: 9:00 – 16:00 hod.
V tomto rozpätí je nutné si vopred dohodnúť termín tak, aby nekolidoval s prevádzkou/programom paláca.
Termín si môžete dohodnúť telefonicky +421 41 7649 692 alebo e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk

Cenník platný od 1.júna 2018:
Mladiství (do veku 18 rokov), pedagogický dozor, dôchodcovia a osoby so ZŤP – vstup na všetky podujatia zdarma

Komentované prehliadky paláca: vstupné dospelý 1,- eur/študent – 0,50,- eur

Komentované prehliadky expozície bábok: vstupné dospelý 3,- eur/študent – 2,- eur

Prednášky, diskusie, výstavy: vstup zdarma

Koncerty, divadlo, premietanie: vstupné dospelý 3,- eur/študent – 2,- eur

Sobášny poplatok: 100,- eur

Kontakt:
Rosenfeldov palác, info(a)rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649692

Michal Vidan
riaditel(a)divadlozilina.eu
+421 915 968 592
*riaditeľ Mestského divadla Žilina a Rosenfeldovho paláca

David Reitšpís
david.reitspis(a)rosenfeldovpalac.sk
+421 905 528 723
*vedúci Rosenfeldovho paláca, koordinácia, produkcia, dramaturgia, inštalácie, spolupráce

Simona Domanická
simona.domanicka(a)rosenfeldovpalac.sk
+421 905 526 289
*programy / dramaturgia a tvorivé dielne pre deti, rodiny, dospelých a školy, lektorka, projektová činnosť

Viktória Petriľáková
viktoria.petrilakova(a)rosenfeldovpalac.sk
+421 905 526 821
*program, dramaturgia, PR, lektorka

Lenka Rišániová
lenka.risaniova(a)rosenfeldovpalac.sk
+421 918 959 155
*administratíva, recepcia

Michal Ježík
michal.jezik(a)rosenfeldovpalac.sk
+421 917 987 429
*správca budovy, technik, inštalácie

Pavel Choma
palochoma(a)gmail.com
+421 905 328 291
*kurátor, dramaturgia výstav, architektúra výstav, inštalácie

Lida Mlichová
lida.mlichova(a)gmail.com
+421 905 442 552
*knihárska dielňa

Štefánia Martášková
*upratovačka

 


Chcem odoberať newsletter:


* povinné polia