Vzdelávacie programy


PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PRE MŠ, ZŠ, SŠ

Každý vzdelávací program individuálne prispôsobujeme potrebám jednotlivých ročníkov.

Maximálny počet žiakov v jednej skupine je 25.

 

Na každý vzdelávací program je potrebné sa vopred objednať telefonicky alebo e-mailom (+421 41 76 49 692, info@rosenfeldovpalac.sk).

 

ROSENFELDOV PALÁC

 

História a architektúra Rosenfeldovho paláca

Prostredníctvom tohto vzdelávacieho programu sa žiaci ocitnú na začiatku 20. storočia, kedy bol na vrchole umelecký štýl zvaný secesia. Bol to posledný univerzálny štýl, sloh, ktorý ovplyvnil všetky druhy umenia, vrátane architektúry a Rosenfeldovho paláca. Žiaci sa oboznámia s históriou budovy. Dozvedia sa akú funkciu plnilo prvé nadzemné podlažie, a tiež to, čo sa stalo so zariadením a nábytkom rodiny Rosenfeldovcov.

Cieľová skupina: všetky vekové kategórie, program individuálne prispôsobujeme jednotlivým ročníkom

Časové trvanie: 45 minút

 

Rosenfeldov palác je prázdny poď ho zariadiť

Doplnková tvorivá dielňa k vzdelávaciemu programu História a architektúra Rosenfeldovho paláca. Žiaci sa na chvíľu stanú interiérovými dizajnérmi.

Cieľová skupina: všetky vekové kategórie, program individuálne prispôsobujeme jednotlivým ročníkom

Časové trvanie: 45 minút

 

Rosenfeldovci a secesná móda

Secesia sa neprejavovala len v umení, ale prenikla aj do oblasti módy a začal sa jej prispôsobovať štýl obliekania. Do sveta módy začali prenikať nové tendencie a trendy, začali vznikať nové typy odevov. Ako teda vyzerala móda koncom 19. a začiatkom 20. storočia? To sa žiaci dozvedia prostredníctvom tohto vzdelávacieho programu a sami napokon navrhnú oblečenie pre Ignáca a Júliu Rosenfeldovcov.

Cieľová skupina: všetky vekové kategórie, program individuálne prispôsobujeme jednotlivým ročníkom

Časové trvanie: 60 minút

 

 

BÁBKY V PODKROVÍ

 

Poď sa hrať

Vzdelávací program, ktorý sa zameriava na bábku ako takú. Deti sa hravou formou oboznámia s bábkou, ako vyzerá, z čoho sa skladá, kde ju môžu nájsť, aké má podoby. Sami si vyskúšajú vodenie rôznych typov bábok a naučia sa ich medzi sebou odlišovať. Na záver sa presunú do tvorivej dielne a vyrobia si jednoduchú papierovú bábku.

Cieľová skupina: MŠ

Časové trvanie: 60 minút

 

Bábky – čo, kto, kde, kedy, ako?

Vzdelávací program sa zameriava na vznik a vývoj bábkového divadla. Žiaci sa oboznámia s dejinami bábkového divadla u nás i v zahraničí. Naučia sa rozoznávať jednotlivé typy bábok ako je marioneta, maňuška, javajka a iné. K bábkam sa naučia priradiť určité druhy divadiel. Vyskúšajú si pripraviť a zahrať vlastné bábkové divadelné predstavenie.

Cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ

Časové trvanie: 45 – 60 minút

 

Tvorivá dielňa – Bábky

Doplnková tvorivá dielňa k vzdelávaciemu programu Bábky – čo, kto, kde, kedy, ako? Výroba rôznych typov papierových bábok – maňušky, plošné bábky, javajky, masky (divadlo masky),…

Cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ

Časové trvanie: 45 minút

 

Ako to celé začalo

Vzdelávací program sa zameriava na vývoj Bábkového divadla Žilina, 1. profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Priamo na ukážkach z bábkových divadelných hier, ktoré sa v expozícii nachádzajú, sa žiaci zoznámia s fungovaním Bábkového divadla Žilina od jeho začiatkov až po súčasnosť. Do výkladu sú okrajovo zahrnuté dejiny a história bábkového divadla vo všeobecnosti.. Žiaci majú možnosť vyskúšať si rôzne typy bábok a bábkových divadiel.

Cieľová skupina:  5. – 9. ročník ZŠ/SŠ

Časové trvanie: 45 minút

 

Tvorivá dielňa – Pozvánky a plagáty

Doplnková tvorivá dielňa k vzdelávaciemu programu Ako to celé začalo. Žiaci majú za úlohu vyrobiť pútavé pozvánky a plagáty k bábkovým divadelným hrám, ktorých ukážky videli v expozícii.

Cieľová skupina:  5. – 9. ročník ZŠ/SŠ

Časové trvanie: 45 minút

 

Kto je za oponou

Ako vzniká bábkové divadelné predstavenie? Kto všetko sa na ňom podieľa? Kto alebo čo sa nachádza za oponou? Tento vzdelávací program sa zameriava na vznik bábkového divadelného predstavenia. Deti sa oboznámia s úlohami, bez ktorých by bábkové divadelné predstavenie nemohlo vzniknúť a sami si vyskúšajú nacvičiť bábkové divadelné predstavenie.

Cieľová skupina: 3. – 7. ročník ZŠ

Časové trvanie: 45 – 60 minút

 

 

UMENIE V 20. STOROČÍ

 

Prieniky umenia a vedy – tvorivá dielňa

Ako ovplyvnila veda umenie v 20.storočí? Umenie 20. storočia sa začalo výrazne odlišovať od umenia minulých rokov. Toto „nové“ umenie upriamilo svoju pozornosť na narastajúci vedecký pokrok vo svete. Súčasťou umenia sa tak stala napríklad psychológia i matematika.

Vzdelávací program pozostáva z krátkej prezentácie a následne tvorivej činnosti. Žiaci sa oboznámia s vybraným umeleckým druhom, ktorý bol výrazne ovplyvnený vedou a vyskúšajú si výtvarné techniky, ktoré s daným umeleckým smerom súvisia.

Témy:

Kubizmus – umenie a matematika, fyzika

Surrealizmus – umenie a psychológia

Abstraktný expresionizmus – umenie a psychológia farieb, geometria

Cieľová skupina: všetky vekové kategórie, program individuálne prispôsobujeme jednotlivým ročníkom

Časové trvanie: 45 – 60 minút

 

PREMIETANIA PRE ŠKOLY

V rámci neformálneho vzdelávania ponúkame špeciálne pre organizované školské skupiny premietania v doobedných hodinách. Filmové projekcie sú určené žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl. V ponuke sú rôzne žánre. Premietanie je potrebné vopred si objednať, termín po dohode. Možnosť premietania je počas celého školského roka, okrem víkendov, sviatkov a školských prázdnin. Maximálna kapacita pre jedno premietanie je 60 žiakov, študentov. Minimálny počet žiakov, študentov je 40.

Okruhy ponúkaných žánrov sú umenie, kultúra,biografie významných osobností, história, dokumentárne filmy, ochrana prírody,cestopisy,festivalové filmy, animované filmy, inkluzívne kino (premietanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ s poruchami pozornosti) a iné.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
*v rámci komentovaných skupinových prehliadok (osôb do 18 rokov) Rosenfeldovho paláca, stálej expozície Bábky v podkroví, Knihárskej dielne Lidy Mlichovej, premietaní príp. iných je nutný prítomný stály pedagogický alebo iný dozor v zmysle 1 osoba dozor / pre 12 osôb na prehliadke, mimo lektora Rosenfeldovho paláca