Pre školy

História a architektúra Rosenfeldovho paláca

 • žiaci sa počas prehliadky* hravou formou oboznámia s históriou RP, jeho pôvodnými obyvateľmi a ich zvykmi
 • okrem histórie je do výkladu zahrnutá aj architektúra RP, ktorá je bohatá na rôzne štýly a prvky
 • výklad je zakončený pracovným listom, kde si žiaci overia svoje vedomosti
 • program je vhodný pre všetky vekové kategórie, prispôsobený jednotlivým ročníkom
 • možnosť doplnkových tvorivých dielní**:
  • Secesná móda
   • ako vyzerala móda koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia?
   • navrhni oblečenie pre Ignáca a Júliu Rosenfeldovcov
  • Rosenfeldov palác
   • secesia a Rosenfeldov palác
   • Rosenfeldov palác je prázdny, poď ho zariadiť

 

*min. počet žiakov – 6, max. počet žiakov – 25/1 lektor

** časovo náročnejšie, max. 12 detí

 

Bábky v podkroví

Poď sa hrať

Vzdelávací program sa zameriava na bábku ako takú. Deti sa oboznámia s pojmom bábka a jej rôznymi podobami. Vyrobia si vlastnú jednoduchú plošnú bábku.

Cieľová skupina: MŠ

Časové trvanie: cca 45 minút/15 minút (tvorivé dielne)

 

Bábky – čo, kto, kde, kedy, ako?

Vzdelávací program sa zameriava na vznik a vývoj bábkového divadla ako takého. Deti sa hravou formou oboznámia s históriou bábkového divadla. Naučia sa rozoznať jednotlivé typy bábok a k nim priradiť určité druhy divadiel. Na záver si vyrobia vlastnú pohyblivú plošnú bábku.

Cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ

Časové trvanie: cca 45 minút/45 minút  (tvorivé dielne)

 

Ako to celé začalo

Vzdelávací program sa zameriava na vývoj Bábkového divadla Žilina, 1. profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Priamo na ukážkach z bábkových hier sa deti zoznámia s fungovaním daného bábkového divadla od počiatku po súčasnosť. Do výkladu je zahrnutá aj stručná história bábkového divadla.

Cieľová skupina:  5. – 9. ročník ZŠ/SŠ

Časové trvanie: cca 45 minút /30 minút (tvorivé dielne)

 

Kto je za oponou

Vzdelávací program sa zameriava na vznik divadelného predstavenia. Deti sa oboznámia s úlohami, bez ktorých by divadelné predstavenie nemohlo vzniknúť a sami si vyskúšajú nacvičiť malé divadelné predstavenie.

Cieľová skupina: 3. – 7. ročník ZŠ

Časové trvanie: cca 45 minút

 

Min. počet žiakov – 6, max. počet žiakov – 20/1 lektor

 

Tvorivé dielne – Prieniky umenia a vedy 

Ako ovplyvnila veda umenie v 20.storočí?
Umenie v 20.storočí sa začalo výrazne odlišovať od umenia minulých rokov. Toto „nové“ umenie upriamilo svoju pozornosť na narastajúci vedecký pokrok vo svete. Súčasťou umenia sa tak stala napríklad psychológia i matematika.

V tvorivých dielňach sa žiaci oboznámia s vybranými umeleckými smermi (kubizmus, surrealizmus, abstraktný expresionizmus), ktoré boli najviac ovplyvnené vedou a vyskúšajú si výtvarné techniky, súvisiace s daným umeleckým smerom.

Témy:

 • kubizmus,
 • surrealizmus,
 • abstrakntý expresionizmus.

Časové trvanie: cca 60 minút

Min. počet žiakov – 6, max. počet žiakov – 20

 

Knihárska dielňa Lidy Mlichovej

Súčasťou paláca je Knihárska dielňa Lidy Mlichovej. Je to ojedinelá dielňa svojho druhu na Slovensku s dlhou rodinnou tradíciou. Nachádza sa v priestoroch secesnej stavby Rosenfeldovho paláca. Dielňa vznikla na základoch, ktoré svojou tvorbou položil výtvarník Ján Vrtílek (1906 – 2000), otec Lidy Mlichovej, člen poprednej organizácie Meister der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. Knihy z dielne získali mnohé ocenenia na slovenských i medzinárodných súťažiach. Knihárska tradícia sa začala v Žiline v roku 1928 príchodom Jána Vrtílka do Žiliny. Ako samostatná knihárska dielňa funguje od roku 1990. Dielňu vedie osobne Lida Mlichová.

Prehliadky

Časové trvanie: cca 45 minút

Max. počet žiakov – 15

Tvorivé dielne

Témy:

 • základy knižnej väzby,
 • adjustácia obrázkov,
 • výroba knižného obalu,
 • výroba kaziet (krabičiek).

Časové trvanie: cca 60 minút

Max. počet žiakov – 15

 

Na programy je potrebné sa vopred objednať  telefonicky  +421 (0) 41 764 969 2  alebo

e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk