Bábky v prodkroví

Poď sa hrať

Vzdelávací program sa zameriava na bábku ako takú. Deti sa oboznámia s pojmom bábka a jej rôznymi podobami. Vyrobia si vlastnú jednoduchú plošnú bábku.

Cieľová skupina: MŠ

Časové trvanie: cca 45 minút/15 minút (tvorivé dielne)

 

Bábky – čo, kto, kde, kedy, ako?

Vzdelávací program sa zameriava na vznik a vývoj bábkového divadla ako takého. Deti sa hravou formou oboznámia s históriou bábkového divadla. Naučia sa rozoznať jednotlivé typy bábok a k nim priradiť určité druhy divadiel. Na záver si vyrobia vlastnú pohyblivú plošnú bábku.

Cieľová skupina: 1. – 4. ročník ZŠ

Časové trvanie: cca 45 minút/45 minút  (tvorivé dielne)

 

Ako to celé začalo

Vzdelávací program sa zameriava na vývoj Bábkového divadla Žilina, 1. profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Priamo na ukážkach z bábkových hier sa deti zoznámia s fungovaním daného bábkového divadla od počiatku po súčasnosť. Do výkladu je zahrnutá aj stručná história bábkového divadla.

Cieľová skupina:  5. – 9. ročník ZŠ/SŠ

Časové trvanie: cca 45 minút /30 minút (tvorivé dielne)

 

Kto je za oponou

Vzdelávací program sa zameriava na vznik divadelného predstavenia. Deti sa oboznámia s úlohami, bez ktorých by divadelné predstavenie nemohlo vzniknúť a sami si vyskúšajú nacvičiť malé divadelné predstavenie.

Cieľová skupina: 3. – 7. ročník ZŠ

Časové trvanie: cca 45 minút

 

Min. počet žiakov – 6, max. počet žiakov – 20/1 lektor

Na programy je potrebné sa vopred objednať  telefonicky  +421 (0) 41 764 969 2  alebo

e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk