O Rosenfeldovom paláci

Rosenfeldov palác je novým bodom na kultúrnej mape Žiliny. Jeho hlavnou úlohou je kultúrno-osvetová činnosť s prihliadnutím na podujatia, ktoré úzko súvisia s aktuálnym dianím, ale aj históriou mesta.

Od roku 2003 patrí palác pod správu mesta Žilina a v súčasnosti je budova zapísaná aj v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska.

Základnú programovú štruktúru tvoria diskusie (formát diskusií Genius Loci), prednášky na témy späté s mestom a jeho priľahlým okolím (história a súčasné témy), koncerty vážnej a súčasnej hudby, výstavná činnosť zameraná na dizajn, typografiu a súčasné umenie pod kurátorským vedením akad. maliara Pala Chomu, komentované projekcie a projekcie s lektorskými úvodmi, tvorivé dielne pre deti a dospelých a iné.

Rosenfeldov palác má svoju bohatú minulosť, o ktorej sa môžete dozvedieť viac v rámci pravidelných komentovaných prehliadok. Okrem toho slúži palác na reprezentatívne účely mesta Žiliny.

V Rosenfeldovom paláci sa nachádza knižnica, ktorej poslaním je priblížiť históriu aj súčasné dianie v meste Žilina a tiež umenie a tvorbu žilinských umelcov. Verejnosť môže nahliadnuť do kníh zobrazujúcich históriu Žiliny a tak nachvíľu spomaliť a vnímať “ducha“ starého mesta. Knihy zachytávajú kultúrny a spoločenský život v Žiline od minulosti až po súčasnosť. Knihy s umeleckou tematikou môžu byť inšpiráciou pre mladých, začínajúcich umelcov. Prečítať či prelistovať si jednu z kníh z knižnice Rosenfeldovho paláca môže byť príjemne strávenou chvíľou pre každého a možnosťou ako spomaliť a odkloniť sa od ruchu v centre mesta.

Nakoľko je našou snahou prezentovať ťažiskové témy z prostredia mesta (súčasné a minulé), pripravujeme digitálny archív všetkých podujatí (obrazový a textový materiál), ktorý bude voľne k dispozícii k nahliadnutiu v paláci pre potreby získavania informácii a výskumnej činnosti.

Dňa 4.6. 2018 sme v podkroví Rosenfeldovho paláca otvorili tajomný svet bábok v podobe stálej expozície Bábky v podkroví. Expozícia vás prevedie históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Ďalšie časti expozície sú venované dejinám bábkového divadla, typom bábok a divadiel a návštevníci  majú možnosť nahliadnuť za oponu a objaviť, kto všetko pracuje v divadle a ako vzniká predstavenie.

Súčasťou paláca je Knihárska dielňa Lidy Mlichovej. Je to ojedinelá dielňa svojho druhu na Slovensku s dlhou rodinnou tradíciou. Nachádza sa v priestoroch secesnej stavby Rosenfeldovho paláca. Dielňa vznikla na základoch, ktoré svojou tvorbou položil výtvarník Ján Vrtílek (1906 – 2000), otec Lidy Mlichovej, člen poprednej organizácie Meister der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. Knihy z dielne získali mnohé ocenenia na slovenských i medzinárodných súťažiach. Knihárska tradícia sa začala v Žiline v roku 1928 príchodom Jána Vrtílka do Žiliny. Ako samostatná knihárska dielňa funguje od roku 1990. Dielňu vedie osobne Lida Mlichová.

Prehliadky knihárskej dielne sa uskutočňujú na základe objednávky (+421 41 7649 692, info@rosenfeldovpalac.sk). Maximálny počet účastníkov je 15 osôb a dĺžka trvania cca 45 minút.
V rámci mesačného programu Rosenfeldovho paláca sa uskutočňujú v knihárskej dielni tvorivé dielne na témy: základy knižnej väzby, adjustácia obrázkov, výroba knižného
obalu a výroba kaziet.

 

Pre novinky a program nás sledujte aj na Facebooku či Instagrame.

 

Otváracie hodiny: 

Pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Nedeľa: na objednávky (možnosť sprístupnenia pre organizované skupiny 10 a viac osôb po telefonickej dohode/objednávke na tel. č. +421 417 64 96 92)

V prípade konania podujatia sú otváracie hodiny predĺžené až do začiatku podujatia (pozri program). Návštevníci si do začiatku podujatia môžu pozrieť palác, aktuálnu výstavu a stálu expozíciu Bábky v podkroví.

Komentované prehliadky Rosenfeldovho paláca (s lektorom):

Pondelok – piatok: 9:30 a 15:00

Nedeľa: na objednávky (možnosť sprístupnenia pre organizované skupiny 10 a viac osôb po telefonickej dohode/objednávke na tel. č. +421 417 64 96 92)

Komentované prehliadky (s lektorom) poskytujeme aj v iných termínoch od 9:00 do 15:00, je potrebné sa objednať vopred, min. počet osôb 6.

Priestory paláca si môžete pozrieť aj samostatne s použitím AUDIO SPRIEVODCUkedykoľvek, v rámci otváracích hodín Rosenfeldovho paláca.

Samostatné audio prehliadky paláca:

Audio prehliadky: pondelok – piatok: 9:00 – 15:00

Komentované prehliadky expozície Bábky v podkroví (s lektorom): 

Pondelok – piatok: 10:30 a 14:00

Nedeľa: na objednávky (možnosť sprístupnenia pre organizované skupiny 10 a viac osôb po telefonickej dohode/objednávke na tel. č. +421 417 64 96 92)

Komentované prehliadky (s lektorom) poskytujeme aj v iných termínoch od 9:00 do 15:00, je potrebné sa objednať vopred,  min. počet osôb 6. Počet návštevníkov na prehliadku je obmedzený na 20 osôb.

Stálu expozíciu Bábky v podkroví si môžete pozrieť aj samostatne s použitím AUDIO SPRIEVODCUkedykoľvek, v rámci otváracích hodín Rosenfeldovho paláca.

Samostatné audio prehliadky bábok:

Audio prehliadky: pondelok – piatok: 9:00 – 15:00

 

Na prehliadky sa môžete objednať telefonicky  +421 417 64 96 92 alebo emailom:

info@rosenfeldovpalac.sk

info@tikzilina.eu

 

Cenník platný od 1.júna 2018:

Mladiství (do veku 18 rokov), pedagogický dozor, dôchodcovia a osoby so ZŤP – vstup na všetky podujatia zdarma

Komentované prehliadky paláca:                              vstupné dospelý 1,- eur/študent – 0,50,- eur

Komentované prehliadky expozície bábok:           vstupné dospelý  3,- eur/študent – 2,- eur

Prednášky, diskusie, výstavy:                                     vstup zdarma

Koncerty, divadlo, premietanie:                                vstupné dospelý  3,- eur/študent – 2,- eur

Sobášny poplatok:                                                         100,- eur

 

Fotenie v Rosenfeldovom paláci

Fotenie je možné uskutočniť v priestoroch paláca v rámci jeho otváracích hodín: pondelok – piatok od 9:00 – 16:00 hod.

V tomto rozpätí je nutné si vopred dohodnúť termín tak, aby nekolidoval s prevádzkou/programom paláca.

Termín si môžete dohodnúť  telefonicky +421 417 64 96 92  alebo  e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk