O Rosenfeldovom paláci

Rosenfeldov palác je novým bodom na kultúrnej mape Žiliny. Jeho hlavnou úlohou je kultúrno-osvetová činnosť s prihliadnutím na podujatia, ktoré úzko súvisia s aktuálnym dianím, ale aj históriou mesta.

Od roku 2003 patrí palác pod správu mesta Žilina a v súčasnosti je budova zapísaná aj v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska.

Základnú programovú štruktúru tvoria diskusie (formát diskusií Genius Loci), prednášky na témy späté s mestom a jeho priľahlým okolím (história a súčasné témy), koncerty vážnej a súčasnej hudby, výstavná činnosť zameraná na dizajn, typografiu a súčasné umenie pod kurátorským vedením akad. maliara Pala Chomu, komentované projekcie a projekcie s lektorskými úvodmi, tvorivé dielne pre deti a dospelých a iné.

Rosenfeldov palác má svoju bohatú minulosť, o ktorej sa môžete dozvedieť viac v rámci pravidelných komentovaných prehliadok. Okrem toho slúži palác na reprezentatívne účely mesta Žiliny.

Súčasťou paláca je Knihárska dielňa Lidy Mlichovej.

Nakoľko je našou snahou prezentovať ťažiskové témy z prostredia mesta (súčasné a minulé), pripravujeme digitálny archív všetkých podujatí (obrazový a textový materiál), ktorý bude voľne k dispozícii k nahliadnutiu v paláci pre potreby získavania informácii a výskumnej činnosti.

 

Pre novinky a program nás sledujte aj na Facebooku či Instagrame.

 

Otváracie hodiny: 

Pracovné dni pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Víkendy a sviatky: zatvorené

 

Komentované prehliadky Rosenfeldovho paláca:

Pracovné dni pondelok – piatok: 9:30 – 10:30

                             15:00 – 16:00

 

Komentované prehliadky pre individuálnych záujemcov: o 9:30 hod. a o 15:00 hod., nie je potrebné sa vopred objednať.

Komentované prehliadky pre skupiny: od 9:30 do 15:00, je potrebné sa vopred objednať, min. počet osôb 6.

Počet návštevníkov na prehliadku je obmedzený na 25 osôb.

Na prehliadky sa môžete objednať na t.č.:

+421 (0) 907 845 567

+421 (0) 41 764 969 2

info@rosenfeldovpalac.sk, info@tikzilina.eu

 

 

Cenník platný od 1.septembra 2017:

Mladiství (do veku 18 rokov), pedagogický dozor, dôchodcovia a osoby so ZŤP – vstup na všetky podujatia zdarma

Komentované prehliadky paláca:    vstupné dospelý 1,- eur/študent – 0,50,- eur

Prednášky, diskusie, výstavy: Vstup zdarma

Koncerty, divadelné predstavenia, premietanie:    vstupné dospelý – 3,- eur/študent – 2,- eur

Sobášny poplatok:  100,-eur

 

Sobášne obrady v Rosenfeldovom paláci

Podmienky sobášneho obradu v Rosenfeldovom paláci sú:

  • zarezervovaný termín na matrike Mestského úradu v Žiline – kontakt 041/7063502 alebo matrika@zilina.sk
  • potvrdený termín sobášneho obradu v Rosenfeldobvom paláci a podpísaný formulár – Pokyny k organizácii sobášneho obradu v Rosenfeldovom paláci
  • uhradený sobášny poplatok 100,- eur do pokladne Rosenfeldovho paláca najneskôr 5 dní pred konaním sobášneho obradu

Sobášne obrady v Rosenfeldovom paláci sú možné len v sobotu.

Bližšie informácie telefonicky  +421 (0) 41 764 969 2  alebo  e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk

 

Fotenie v Rosenfeldovom paláci

Fotenie je možné uskutočniť v priestoroch paláca v rámci jeho otváracích hodín Po – Pi od 9:00 – 16:00 hod.

V tomto rozpätí je nutné si vopred dohodnúť termín tak, aby nekolidoval s prevádzkou/programom paláca.

Termín si môžete dohodnúť  telefonicky +421 (0) 41 764 969 2  alebo  e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk