O Rosenfeldovom paláci

Rosenfeldov palác dominuje na kultúrnej mape Žiliny už od roku 2016. Za ten čas sa nám podarilo vytvoriť miesto s dušou, kde sa odohráva množstvo podujatí, ktoré úzko súvisia s aktuálnym dianím, ale aj históriou mesta. Palác je miestom, kde počuť hlasy z diskusií, podmanivú hudbu, na filmovom plátne ožívajú umelci a známe osobnosti. Je to miesto, kde behajú deti, skúmajú, objavujú a učia sa hravou formou. Neformálne vzdelávanie je pre nás rovnako dôležité ako príprava kvalitného programu. Interaktívna forma výučby je pre nás kľúčová, aby sme v deťoch povzbudili ich prirodzenú potrebu učiť sa a vedieť viac.

Základnú programovú platformu, ktorú predstavujú diskusie (formát diskusií Genius Loci), prednášky, premietania, koncerty, či výstavné aktivity, sme rozšírili a divákovi ponúkame podujatia aj z oblasti psychológie, či vzdelávacie semináre, ako napríklad pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní, v spolupráci s platformou EDUpoint.

Okrem iného sa aktívne zúčastňujeme mnohých filmových festivalov, ako napríklad Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča, festival škandinávskeho filmu Scandi, každoročne sme aj aktívnou súčasťou podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Noc múzeí a galérií a mnohých iných.

Ďalším ťažiskom programu je výstavná činnosť pod kurátorským vedením akad. mal. Pavla Chomu. Doposiaľ sme zrealizovali viac ako 40 sólo, či skupinových výstav. Výstavný plán uviedol samostatné výstavy autorov, napríklad Dušan Kállay, Karol Weisslechner, Vojtech Kolenčík, Róbert Makar, Jana Farmanová, Jana Hojstričová, Palo Macho, Róbert Brun, Ašot Hass, Simona Janišová, Stanislav Lajda, Jan Rajlich ml., a mnoho iných, vrátane prezentácií tvorby študentov a pedagógov umeleckých stredných a vysokých škôl.

Na všetky naše činnosti priamo nadväzujú aj aktivity v rámci tvorivých dielní, či podujatí neformálneho vzdelávania, kde či už s našimi odborníkmi alebo odborníkmi z externého prostredia, nadväzujeme na osvetovú a tvorivú činnosť v rámci prezentovaných tém (Rosenfeldov palác, výstavný plán, Bábky v podkroví, Knihárska dielňa Lidy Mlichovej…).

Súčasťou programov pre deti je aj organizovanie inkluzívneho kina (premietania prispôsobené zmyslovému vnímaniu detí s poruchou autistického spektra a ADHD), tento typ premietania je v Žiline zatiaľ jediný.

Sme členom Európskej siete kultúrnych centier (ENCC), ako jediné kultúrne centrum na Slovensku (5/21). Všetci, ktorí sa pripojili k ENCC si vymieňajú informácie, poznatky a najlepšie postupy s ostatnými členmi. Vďaka členstvu tak spolupracujeme s rôznymi európskymi kultúrnymi centrami, kooperujeme na spoločných podujatiach a vytvárame tak viac možností kultúrneho vyžitia v našom meste.

V podkroví paláca sa nachádza stála expozícia Bábky v podkroví. Bábkové divadlo má na Slovensku dlhú a významnú históriu. Prvým slovenským bábkarom bol Ján Stražan (1856 – 1939). Jeho divadlo známe ako Stražanovo alebo tiež ako Veľké Gašparkovo divadlo sa stalo obľúbeným na celom Slovensku. Bábkové divadlo Žilina vzniklo 1. septembra 1950, založila ho skupina nadšených ochotníkov na čele s výnimočným žilinským bábkarom Teodorom Zvarom. V expozícií sa taktiež, okrem iných, zoznámite s tvorbou významného žilinského výtvarníka Martina Bálika. Sklenený náučný chodník vás prevedie históriou Žilinského bábkového divadla, mapuje prvých 16 rokov pôsobenia. Pre výstavu sú vytvorené špeciálne pracovné listy pre rôzne vekové kategórie detí. Expozíciu si môžu návštevníci pozrieť aj s audio sprievodcom alebo lektorom. Pri prechádzaní priestormi expozície vás zachytí pohybový senzor a vy sa ocitnete v bábkovej hre!

Súčasťou paláca je Knihárska dielňa Lidy Mlichovej. Je to ojedinelá dielňa svojho druhu na Slovensku s dlhou rodinnou tradíciou. Nachádza sa v priestoroch secesnej stavby Rosenfeldovho paláca. Dielňa vznikla na základoch, ktoré svojou tvorbou položil výtvarník Ján Vrtílek (1906 – 2000), otec Lidy Mlichovej, člen poprednej organizácie Meister der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. Knihy z dielne získali mnohé ocenenia na slovenských i medzinárodných súťažiach. Knihárska tradícia sa začala v Žiline v roku 1928 príchodom Jána Vrtílka do Žiliny. Ako samostatná knihárska dielňa funguje od roku 1990. Dielňu vedie osobne Lida Mlichová.

Pre novinky a program nás sledujte aj na Facebooku či Instagrame.