Genius Loci Žilina / Archív


Divadlo Maják

18.10.2017 o 17:00 V rámci cyklu diskusií o fenoménoch Žiliny – GENIUS LOCI  Vás pozývame na diskusiu Genius Loci Divadlo Maják, ktorá sa uskutoční dňa 18.10. 2017 o 17.00 hod v Rosenfeldovom paláci. Hosťami moderovanej... Čítať viac »


Atletika v Žiline

21.09.2017 o 17:00 Po letnej prestávke pokračuje cyklus diskusií o fenoménoch Žiliny - GENIUS LOCI . Pozvanie prijali Naďa Česalová, Juraj Straka a František Volcer. Moderátorom diskusie bude Michal Jurecký. Naďa Česalová -... Čítať viac »


Dežo Hoffmann

15.06.2017 o 17:00 Slovenský fotograf Dežo Hoffmann (1912 – 1986) je rodákom z Banskej Štiavnice. Svoju mladosť mladosť prežil v Žiline, kde je po ňom pomenovaná pasáž na dnešnej Národnej ulici. Dežo dokumetoval snáď... Čítať viac »


Žilina – Literárno – dramatického odboru ZUŠ L. Árvaya

04.05.2017 o 17:00 Hosťami moderovanej diskusie na tému Literárno - dramatického odboru ZUŠ L. Árvaya  budú páni Vladimír Šupka- zakladateľ LDO, režisér Martin Šulík a súčasný vedúci odboru LDO Vladimír Mores. Moderátorom... Čítať viac »


Klub filmových amatérov Žilina

06.04.2017 o 17.00 Hosťami moderovanej diskusie budú Slavomír Chmela, Zbyněk Pop a Martin Vaculík. Okrem týchto hostí sa diskusie ako diváci zúčastnia ďalší bývalí členovia KFA. Rozprávať budú o pôsobení klubu v Žiline a... Čítať viac »


Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline

16.03. 2017 o 17.00 Hosťami diskusie boli kľúčové postavy ZUŠ J. Šalaga, DiS. art., B. Urban a P. Kobella, moderovala Michaela Koláriková. Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do... Čítať viac »


Žilinský festival fašiangových masiek

22. 02.2017 o 17.00 Ivan Kelly Kőhler a hostia Dušan Mikolaj a Peter Cabadaj odkryli zákulisie vzniku a prípravy Žilinského festivalu fašiangových masiek CARNEVAL SLOVAKIA. Moderátom diskusie bola Michaela... Čítať viac »