Žilina a lietanie – história

15.11.2018 o 17:00

Ďalšie pokračovanie zo série diskusných podvečerov Genius Loci. Témou je Žilina a lietanie – história. Pozvanie prijali Peter Braciník a Viliam Orosz. Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Ing. Viliam Orosz:
Letecká činnosť od r.1957, základné letecké vzdelanie získal v Aeroklube Žilina.
– pilot bezmotorového lietania
– pilot a inštruktor motorového lietania
– pilot, inštruktor a inšpektor vrtuľníkového lietania
– dopravný pilot – kapitán Československých aerolínií (diaľkové linky USA, Kuba, Singapur, Jakarta, Bombaj atď.)

Ing. Peter Braciník
Letecká činnosť od r.1962, základné letecké vzdelanie získal v Aeroklube Žilina.
– pilot, inštruktor a inšpektor bezmotorového lietania, examinátor Dopravného úradu
– pilot, inštruktor a inšpektor motorového lietania
– vedúci letovej prevádzky Aeroklubu Žilina
– od r.1993 až po súčasnosť predseda Aeroklubu Žilina

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

 

Genius Loci Žilina – Lietanie na youtube.

 

 

Foto: Marek Jančúch