Archeológia

18.10.2018 o 17:00

Pokračujeme diskusnými podvečermi „Genius Loci“. Témou v októbri bude Archeológia.
Pozvanie prijali Jozef Moravčík, Jozef Dorica a Martin Furman.
Moderátorom diskusie bude Michal Jurecký.

V zimnej záhrade Rosenfeldovho paláca máte možnosť vidieť vystavené grafické panely približujúce rekonštrukciu a archeologické nálezy z kostola sv. Štefana kráľa v Žiline.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

 

Foto: Marek Jančúch