Jaskyniarstvo

11.04.2019 / 17:00

Aprílovou témou diskusie Genius Loci je jaskyniarstvo,odborne nazývané speleológia.

Predstavia sa nám jaskyniari z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a Jaskyniarsky klub Varín.

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy je jednou z organizačných zložiek Slovenskej speleologickej spoločnosti, odborného občianskeho združenia záujemcov o kras a speleológiu. Predsedom klubu je Mgr. Bohuslav Kortman.

Jaskyniarsky klub Varín vznikol v roku 2000. Korene speleológie vo Varíne siahajú až do roku 1959. Vtedy skupina varínskych horolezcov prvýkrát zostupuje do Strateneckej priepasti (O. Bugáň, I. Cvacho, F. Androvič, O. Mestický). Neskôr sa táto partia pripája ku geomorfológovi Ľ. V. Prikrylovi a pracuje ako speleologický krúžok pri Považskom múzeu.

Hosťami moderovanej diskusie sú Bohuslav Kortman, Ľubomír V. Prikryl, Ján Nemček a Pavol Cvacho.
Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

 

Video na youtube:

 

Foto: Marek Jančúch