VÚVT a URAP

21.02.2019 / 17:00

Témou, už 21. diskusie Genius Loci bude Výskumný ústav výpočtovej techniky (VÚVT) a Ústav racionalizácie priemyslu (URAP).

Dnes v početnej obci hlavne mladších IT špecialistov na Slovensku už len málokto vie, že už pred cca 50 rokmi sa začala písať história vlastného výskumu, vývoja a výroby prostriedkov výpočtovej techniky na Slovensku. Nezastupiteľné miesto v histórií výroby počítačov má práve Výskumný ústav výpočtovej techniky v Žiline.

O VÚVT bude zanietene rozprávať Ing. Milan Gábik, pamätník pôsobenia Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline, ktorý sa už dlhšiu dobu venuje štúdiu a propagácii jeho histórie.

Štátny podnik URAP – Ústav racionalizácie priemyslu, ktorý ako priamo riadený podnik Ministerstva priemyslu bol poverený vývojom a realizáciou počítačových riadiacich systémov na riadenie technologických procesov so zameraním na riadenie energetických zariadení bude ďalšou témou diskusie.
O aplikácií riadiacich systémov a aj o súčasnej problematike týkajúcej sa počítačového sveta porozpráva skúsený odborník Ján Seduch.

Hosťami moderovanej diskusie sú Milan Gábik a Ján Seduch.
Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

 

Genius Loci Žilina – VÚVT a URAP na youtube.

 

Foto: Marek Jančúch