Vydavatelia kníh a kníhkupci

07.03.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Luboš Mišík, Andrea Harmanová, Bohuslav Kortman a Juraj Štefuň.

Marcová diskusia Genius Loci bude zameraná na knihy. Teda nie len na ne, najmä na ľudí, pre ktorých sa práca s knihami, či už je to vydávanie alebo predaj, stala životným poslaním. Knihy sú médiom analógovým, hoci už existujú aj e-knihy, či audio knihy. Reč bude hlavne o tých tlačených. Vydanie a následný predaj hrajú kľúčovú rolu v procese „života“ knihy. Či sa stane bestsellerom, knihou tzv. kultovou, alebo či zapadne prachom. Práca vydavateľa v súčasnosti netkvie len v samotnom zastrešení vzniku knihy, ale vydavateľ sa snaží svoj výrobok aj ponúkať a prezentovať predajcom. Predajcovia kníh taktiež nie sú len obyčajnými obchodníkmi. Potrebujú svoje knihy poznať na to, aby dokázali zákazníkovi pri kúpe poradiť.

Sú v súčasnosti pre širokú verejnosť fyzické výtlačky kníh stále príťažlivé? Ako zaujať potenciálneho zákazníka? Stačí knihe kvalitný obsah, aby sa predávala? O tom, aké sú súčasné trendy vo vydávaní a predaji kníh, či ako to bolo v minulosti sa dozvieme v marcovej diskusii Genius Loci.

Moderátorom diskusie je Milan Hrbek.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác