Slovenský Rybársky Zväz – Mestská organizácia Žilina

25.01.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú: Ivan Gally, Juraj Tabák a Juraj Staško.

Sútok Váhu, Kysuce a Rajčianky bol od počiatku osídlenia Žiliny zdrojom obživy miestneho obyvateľstva, lebo vody týchto riek boli bohaté na ryby.
Už dávno sa však ryby nechytajú len kvôli potrave.
Činnosť Slovenského Rybárskeho Zväzu je preto veľmi komplexná a skladá sa z viacerých potrebných úloh.
Ako sa tieto úlohy postupom času menili?
Čo všetko znamená byť rybárom v súčasnosti?
Ako chytať zodpovedne s ohľadom na prírodu?
Prečo je potrebná organizácia zastrešujúca rybársku činnosť?
O tom, aké sú podmienky na rybárčenie v Žiline a okolí, či ako a prečo sa stať členom Slovenského Rybárskeho Zväzu sa dozvieme v januárovej diskusii Genius Loci.

Moderátorom diskusie je Milan Hrbek.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Foto: Rosenfeldov palác