GENIUS LOCI: Dobrovoľníctvo v Žiline

18.04.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Eva Molková, Branislav Kožuch a Karolína Majková.

Vykonávať činnosť, ktorú považujeme za prospešnú pre našu spoločnosť nezištne, bez nároku na honorár alebo výhody, to si zasluhuje úctu. Takýmto činnostiam sa venujú dobrovoľníci, ktorí v rámci svojho voľného času pomáhajú tam, kde to treba. Napriek absencii zárobku a možnej náročnosti úloh, ktoré na nich čakajú. Napokon práve entuziazmus, nasadenie a obetavosť je to, čo všetkých dobrovoľníkov rôznych vekových skupín spája.

Aký je stav dobrovoľníctva v Žiline? Čo všetko dobrovoľníctvo v dnešnej dobe zahŕňa? V akom sektore sú dobrovoľníci najpotrebnejší? Aké má dobrovoľníctvo benefity? Aprílová diskusia Genius Loci nám odpovie nie len na tieto otázky.

Moderátorom diskusie je Milan Hrbek.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo