Genius Loci Žilina / Archív


Zväz slovenských filatelistov

15.11.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ivan Gaža, Marián Fundárek a Ján Fundárek. Klub filatelistov vznikol už v roku 1921, ich poslaním je kompletizácia a záchrana predmetov kultúrneho dedičstva, vrátane jeho štúdia, hodnotenia a... Čítať viac »


Horská služba

27.10.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Michal Koscelník, Ladislav Dubec a Ján Vitkaj. Už v roku 1873 bol založený Uhorsko karpatský spolok, na jeho prvom zasadaní bola prejednaná otázka horskej vodcovskej a záchrannej služby a jej prevencia.... Čítať viac »


Dopravný podnik mesta Žilina

29.09.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ondrej Malicher, Marián Ciesarik a Karol Flamík. Moderátorom diskusie je Jakub Pisár.Dopravný podnik bol založený v máji roku 1949 pod názvom „Dopravný komunálny podnik Žilina“. Ako jediný... Čítať viac »


Žilinské mažoretky

09.06.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ľudmila Štefková, Andrea Funtíková a Lucia Ľuptáková. Počiatky žilinských mažoretiek siahajú až do roku 1991. Od jeho vzniku je na čele tohto súboru Ľudmila Štefková, ktorá dotiahla súbor... Čítať viac »


150 rokov Košicko-Bohumínskej železnice

26.05.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Jozef Strišš, Peter Šimko a Tomáš Chovanec. Železničná sieť na Slovensku začiatkom šesťdesiatych rokov 19. storočia nebola takmer nijaká. Plány na stavbu železníc však existovali. Medzi piatimi... Čítať viac »


Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Žilina

21.04.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ivan Lupták, Juraj Danko a Milan Smetana. Na diskusii nazrieme do zákulisia zboru, porozprávame sa o histórii a dôležitosti jeho vzniku a s vyslúženými ale aj súčasnými hasičskými záchranármi... Čítať viac »


Židovská náboženská obec

03.03.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Pavel Frankl a Ján Hanák. Pavel Frankl je od roku 1990 predsedom Židovskej náboženskej obce v Žiline. Zaslúžil sa o jej znovu oživenie. Okrem iného riadil opravu ortodoxnej synagógy na ul. Daniela... Čítať viac »


Vodáci Žiliny

17.02.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Jaroslav Slučik a Oldřich Kovář. Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.Vodáci majú v Žiline bohatú históriu, už od 40-tych rokov minulého storočia sa u nás vychovávajú mladé športové... Čítať viac »


ZRUŠENÉ_Český spolek Žilina

04.11.2021 / 17:00

Podujatie je žiaľ zrušené z dôvodu prekážky na strane hostí. O náhradnom termíne uvedenia diskusie vás budeme informovať. Hosťami moderovanej diskusie sú Svatopluk Pach, Bohumil Kejla, Libuše Trebatická a Naděžda Česalová.... Čítať viac »