Kominári a kachliari

23.05.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Peter Huliak, Róbert Komárek a Ján Bitala.

Oblečený celý v čiernom, na svet sa pozerá z výšky. Chytiť jeho gombík vraj prináša šťastie. Reč nie je o nikom inom než o kominárovi. Remeslo, ktoré je nielen veľmi potrebné, ale ešte k tomu aj štýlové. Kominári majú svoj vlastný cech, predpísanú rovnošatu, sú stále niečím akoby starosvetskí. Každopádne technológie sa vyvíjajú a s nimi sa mení aj náplň kominárskej práce. A čo taký kachliar? Možno poznáte nelichotivé pomenovanie „pecivál“. Pochádza z rozprávok a patrí človeku, ktorý sa váľa za pecou a nechce sa mu pracovať. Na to, aby takáto pec vznikla je však potrebné pracovať trpezlivo a precízne. Ide istým spôsobom o umenie. O náplni týchto povolaní, či o rôznych nezvyklých zážitkoch s nimi spojenými sa porozprávame v májovej diskusii Genius Loci.

Moderátorom diskusie je Milan Hrbek.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfledov palác