Ochranári prírody

06.06.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Dana Sitányiová, Ivana Kalafusová a Martin Mikoláš.

Slnečné počasie okrem iných aktivít nabáda aj k turistike. Nie je to však len o zábave, dôležité je pri nej dodržiavať pravidlá, vďaka ktorým neohrozíme prirodzenú faunu a flóru. Práve o ochrane prírody, zásadách ako sa k nej správať, či viacerých dôležitých informáciách vo vzťahu k chráneným územiam a pralesom sa budeme rozprávať v júnovej diskusii Genius Loci. Pozvali sme si k nám odborníkov z akademického, aj neziskového prostredia, ktorí nám ozrejmia rôzne aspekty ochrany prírody. Okrem toho sa dozvieme ako zvyšovať environmentálne povedomie ľudí vo svojom okolí, či ako s ochranou prírody prakticky začať a aj v nej pokračovať.

Moderátorom diskusie je Milan Hrbek.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác