Žilina a pivo

19.10.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Miloš Hronček, Branislav Lipai, Viliam Hujík, Tomáš Kyška a Jaroslav Harvánek.

Varenie piva má v Žiline dlhodobú tradíciu. Prvý žilinský pivovar produkoval zlatistý mok už v 17. storočí.
Koncom 19. storočia však pivovar zanikol a na dlhú dobu výroba piva v Žiline stagnovala.
V poslednom desaťročí sa však táto výroba obnovila, založených bolo viacero menších lokálnych pivovarov.
Spolu s nimi prišli na slovenský trh nové pivné trendy, ktorých obľuba stále stúpa.
Aké pivo majú radi Žilinčania? Čo všetko zahŕňa výroba piva v minipivovare? Čím sa líši výroba piva v súčasnosti od minulosti? Podľa čoho spoznáme kvalitné pivo?
O tom, čo pivo pre žilinčanov znamená a kam smeruje jeho výroba, či predaj sa dozvieme v októbrovej diskusii Genius Loci.
Okrem toho sa porozprávame aj o vášni k pivu, ktorá podnietila spočiatku amatérskych nadšencov k vlastnej aktivite.
Moderátorom diskusie je Milan Hrbek.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác