Žilinské hudobné kluby

15.02.2024 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Rasťo Škriniar, Marek Kubinec a Dáša Fon Fľaša.

Koncerty živej hudby tvoria neodmysliteľnú súčasť kultúrneho života Žiliny. Hudobné kluby sú miestami, kde sa nie len organizujú koncerty, ale kde sa predovšetkým stretávajú ľudia s rovnakým vkusom, názormi, pohľadmi na svet. Chodia sa tam zabaviť, oddýchnuť si, vypočuť svoju obľúbenú hudbu, odreagovať sa, ale aj načerpať novú energiu. Hudobné kluby v Žiline majú už pomerne dlhú tradíciu a svojou dramaturgiou sú pestré. Pre niekoho sú návštevy hudobných klubov nie len občasnou formou zábavy, ale prakticky štýlom života. Preto sme si do februárovej diskusie Genius Loci pozvali ľudí, ktorí tieto kluby vedú / viedli.
Čo všetko zahŕňa prevádzkovanie hudobného klubu? Čo špecificky žilinskú hudobnú klubovú scénu spája? Sú koncerty rapovej, rockovej, punkovej, či metalovej hudby určené len pre mladých?
O úskaliach, ale aj príjemných zážitkoch spojených s hudobnými klubmi v Žiline sa dozvieme vo februárovej diskusii Genius Loci.

Moderátorom diskusie je Milan Hrbek.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác