Psovodi – záchranári

08.06.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Patrik Sventek, Marián Matušek a Michal Pavlovič.

Modlitba záchranárskeho psa

Moje oči sú tvojimi očami
pri hľadaní v tme
Moje uši sú tvojimi ušami
pri načúvaní volaniu o pomoc
Môj nos je tvojím nosom
pri hľadaní stratených a zmiznutých
Aby ostatní mohli žiť
môj život patrí tebe

Aký bol vývoj záchranárskej kynológie na Slovensku a aká je jej súčasná podoba? V čom spočíva výcvik záchranárskeho psa? So psovodmi záchranármi sa budeme rozprávať nie len o tom ako sa stať profesionálom v službách Polície či Horskej služby, alebo sa výcviku venovať ako dobrovoľník, ale spomenieme aj pátracie akcie, či kuriózne zážitky. Moderátorkou diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác