PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Prírodné pigmenty a farbivá v maľbe / Kristína Rambousek

23.04.2024 / 17:00

Neoddeliteľnou súčasťou nášho bytia je voda, ktorá v maľbe prírodné pigmenty usádza – riadi ich cestu, pomáha im sedimentovať a vytvárať organické štruktúry, presne ako to robí v prírode, keď preteká prostredím a zanecháva za sebou stopu. Ovplyvní krajinu, oživí ju. Prinesie niečo a rovnako tak to môže aj odniesť. Podobným procesom nami pretekajú myšlienky a hodnoty. Niečo sa v nás zachytí a iné zase odpláva preč. Takto sa v nás, rovnako ako v prírode, vytvoria „sedimenty“, ktoré definujú to, kým sme boli, sme a budeme.

V novej kapitole tvorby „Cesta vody“ Kristína Rambousek nadväzuje na vzťah k prírode, ktorý jej bol odovzdaný prostredníctvom rodinnej tradície bylinkárstva. Tú si apropriovala a transformovala prostredníctvom tvorby na maľbu prírodnými tušmi, ktoré pripravuje z rastlín a bylín. Tie následne zapája do priestorových inštalácií z rôznych prírodnín a snaží sa tak definovať vlastný priestor – akúsi osobnú krajinu či identitu.
Samotné maľby majú rituálny charakter. Príprave diel predchádza pobyt v krajine, zbieranie bylín a následná príprava prírodných tušov. Pritom zber určitých druhov rastlín je podmienený časom a priestorom – ročným obdobím a prostredím, kde sa vyskytuje.

Sprievodným programom prednášky je komentovaná prehliadka výstavy, kde Kristína Rambousek priblíži myšlienky, ktoré ju viedli k vytvoreniu diel, ale aj samotný proces tvorby. Povieme si niečo o prírodných pigmentoch, ako s nimi môžeme manipulovať (meniť ich farebnosť), akým spôsobom dokážeme pigment z rastliny získať a aké prírodniny sú na to vhodné. Čaká nás aj následná ukážka.

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo