PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Na zelenej lúke – scénograf a jeho hra s realitou / Juraj Poliak

12.12.2023 / 17:00

Hľadanie nových významov všedných vecí.

Na príklade trinástich inscenácií ukáže Juraj Poliak akými rôznymi cestami, postupmi a spôsobmi vznikajú divadelné predstavenia. Ako vníma plynutie času výtvarník a ako divadelník? Je táto kulisa umelecké dielo? Individualita výtvarníka v tvorivom procese vzniku kolektívneho diela. Každý projekt prináša inú tému, vyžadujúcu si osobité výtvarné spracovanie. Obohacuje alebo zväzuje nová téma umelcov tvorivý svet?

Juraj Poliak sa venuje voľnému umeniu, grafickému dizajnu a scénografii. Má za sebou niekoľko výstav svojich prác, ale tiež stojí za tvorbou výstav ako takých. Jedným takýmto príkladom je aj stála expozícia Bábky v podkroví, ktorú nájdete v podkroví Rosenfeldovho paláca. Aktívne sa venuje scénografii a stojí za scénami mnohých predstavení. Práve scénografiu predstaví na decembrovej prednáške Bližšie k umeniu.

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác