Prednášky / Archív


Prednáška BLIŽŠIE K UMENIU: Stručné dejiny severského filmu / Juraj Malíček

21.02.2023 / 17:00

Krátky a veľmi stručný prehľad dejín severskej kinematografie, alebo, čo by sme mali vedieť o severskom filme bez ohľadu na to, či sa nám páči, alebo nie. doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. je vysokoškolský pedagóg na Filozofickej... Čítať viac »


Mágia v dejinách ľudstva / Katarína Nádaská

06.12.2022 / 17:00

Aké máme poznatky o najstarších formách mágie? Akú úlohu zohrávali šamani v prvotných kultúrnych spoločenstvách ľudstva? A ako vnímali mágiu v starovekých kultúrach Egypta, Perzie, Chaldejskej ríše, Mezopotámie, Indie a... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Konšpiračné teórie Dana Browna / Stano Lajda

13.12.2022 / 17:00

Prednáška na tému Konšpiračné teórie Dana Browna / Šifra majstra Leonarda a podobných autorov vo vzťahu k Poslednej večeri a iným Leonardovým dielam s výtvarníkom Stanom Lajdom. Konšpiračné teórie nástupom internetu oveľa... Čítať viac »


Bioenergetický vampirizmus vo svetle historických výskumov / Katarína Nádaská

08.11.2022 / 17:00

Ako sa naši predkovia pozerali na ľudí, ktorí trpeli nespavosťou, migrénami, nechutenstvom? Prečo sa v minulosti používalo slovné spojenie: “Chodí ho cicať Mora.“ Poznali naši predkovia spánkovú paralýzu? Ako sa bránili voči... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Ikonografia v stredovekom umení / Darina Arce

29.11.2022 / 17:00

Prednáška na tému Ikonografia v stredovekom umení s kunsthistoričkou a pedagogičkou Darinou Arce. Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k... Čítať viac »


Jesenné zvykoslovie ako súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska / Katarína Nádaská

11.10.2022 / 17:00

Ako sa uskladňovali suroviny na zimu v minulosti, aké jesenné slávnosti poznali naši predkovia, akým spôsobom spracovávali úrodu, aby im zásoby vydržali čo najdlhšie a aká práca čakala našich predkov v jeseni na poli v sade, či... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Ateliér v prírode / Dana Doricová

25.10.2022 / 17:00

Pohľad do umenia land artu Cyklus podujatí v Rosenfeldovom paláci s názvom Bližšie k umeniu bude pokračovať prednáškou z umenia 20. storočia, zameranou na vzťah človeka a prírody, človeka a krajiny. Tentoraz v užšom pohľade a... Čítať viac »


Dejiny chleba / Katarína Nádaská

06.09.2022 / 17:00

Ako sa kedysi mlelo obilie, kde sa skladovala múka, ako sa piekol chlieb, prečo sme v minulosti poznali bielych a čiernych pekárov a prečo sa chlieb od cesta až po upečený produkt 7-krát prežehnal? Čo bolo pražmo, a aké jedlá boli... Čítať viac »


BLIŽŠIE K UMENIU: Umenie a vizuálna kultúra v období Slovenského štátu / Bohunka Koklesová

13.09.2022 / 17:00

Prednáška je postavená na oficiálnom obraze slovenského štátu, jeho vizuálnej kultúre a na umeleckých dielach, ktoré zastávali protichodné stanoviská voči oficiálnej štátnej ideológii. Prednáška ako aj materiál v zásadnej... Čítať viac »