Prednášky / Archív


PREDNÁŠKA: Úvod do starostlivosti o stromy rastúce mimo les / Ján Supuka

06.09.2023 / 17:00

Arboristika je odbor zaoberajúci sa štúdiom, ošetrovaním a komplexnou starostlivosťou o dreviny rastúce mimo les. Komentovanou prednáškou sa z Rosenfeldovho paláca presunieme do Sadu SNP, kde si na konkrétnych príkladoch ukážeme... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Prečo pokladáme Franza Liszta za slovenského skladateľa / Miroslav Demko

19.09.2023 / 17:00

Nedoriešená problematika života a diela hudobného génia Franza Liszta dodnes vo svete zamestnáva muzikológov a znalcov Liszta. Ignorovanie dokumentácie a argumentácie k slovenskej identite Liszta a jeho vzťahu k slovensko-slovanskému... Čítať viac »


NOC VÝSKUMNÍKOV: Analýza ľudskej DNA: okno do našej minulosti / Bronislava Brejová

29.09.2023 / 13:00

Na prednáške si ukážeme, ako pomocou porovnávania DNA rôznych organizmov vieme zistiť niečo o ich minulosti, napríklad ktoré skupiny živočíchov sú blízko príbuzné, že Neandertálci stále žijú v nás alebo z nedávnejšej... Čítať viac »


NOC VÝSKUMNÍKOV: Červená kniha jazykov – prečo a ako zanikajú jazyky? / Olga Khrastinova

29.09.2023 / 14:00

Koľko jazykov existuje vo svete? A koľko z nich sú v ohrození? V prednáške sa pozrieme na súčasné trendy vo svete jazykov a hlavne na jazyky, ktorými hovoria len stovky alebo desiatky ľudí. Preberieme si kritéria, podľa ktorých... Čítať viac »


IGNÁCOVE DNI 2023: Otvorenie festivalu a komentovaná prehliadka

10.07.2023 / 18:00

Pozývame vás na oficiálny 1. ročník festivalu Ignácove dni. Po úspešnom 0. ročníku sme si potvrdili, že prinášať ľuďom umenie a kultúru má zmysel. A to dokonca aj v prípade, že to trvá celé dva týždne. Tentokrát to... Čítať viac »


PREDNÁŠKA: Insitné umenie a Henri Rousseau / MALÉ DEJINY UMENIA ALEBO LETO S UMENÍM 3

11.07.2023 / 17:00

Insitné umenie a Henri Rousseau Prednáška Henri Rousseau, celým menom Henri Julien Felix Rousseau, bol francúzsky amatérsky maliar, samouk. Nevedel nič o správnom kresliarskom umení, často prehlasoval, že jeho jediným učiteľom... Čítať viac »


PREDNÁŠKA: Akvarely Emila Noldeho / MALÉ DEJINY UMENIA ALEBO LETO S UMENÍM 3

12.07.2023 / 17:00

Akvarely Emila Noldeho Prednáška Introvertný maliar Emil Hansen alebo Emil Nolde bol významným predstaviteľom nemeckého expresionizmu, ktorý sa vyznačoval tým, že zdôrazňoval osobnú psychologickú a citovú reakciu umelca na... Čítať viac »


KOMENTOVANÁ PREHLIADKA: Bábky v podkroví

14.07.2023 / 18:00

V rámci festivalu Ignácove dni sme si pre vás prichystali aj komentovanú prehliadku stálej expozície Rosenfeldovho paláca Bábky v podkroví. Počas nej nahliadnete do histórie najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na... Čítať viac »


KOMENTOVANÁ PREHLIADKA: Knihárska dielňa Lidy Mlichovej (2 termíny)

17.07.2023

Komentované prehliadky knihárskej dielne vám počas Ignácových dní prinášame v dvoch termínoch: o 16:00 a o 18:00 hod. Príďte navštíviť Knihársku dielňu Lidy Mlichovej. Táto dielňa je jediná dielňa svojho druhu na... Čítať viac »