NOC VÝSKUMNÍKOV: Analýza ľudskej DNA: okno do našej minulosti / Bronislava Brejová

29.09.2023 / 13:00

Na prednáške si ukážeme, ako pomocou porovnávania DNA rôznych organizmov vieme zistiť niečo o ich minulosti, napríklad ktoré skupiny živočíchov sú blízko príbuzné, že Neandertálci stále žijú v nás alebo z nedávnejšej minulosti, že kostra nájdená pod parkoviskom v meste Leicester skutočne patrila kráľovi Richardovi III.

Bronislava Brejová je docentkou na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Je garantkou študijného programu bioinformatika, čo je disciplína zameraná na štúdium biologických dát pomocou informatických a matematických techník.
Tejto oblasti sa venuje aj vo výskume. V spolupráci s biológmi na Slovensku aj v zahraničí skúma genómy rôznych organizmov od vírusov po primáty a vyvíja softvér potrebný pre modernú biológiu.
Prednáška je určená pre študentov stredných škôl a dospelú neodbornú verejnosť.

Noc výskumníkov
Jedinečný festival vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Podujatie sa koná každoročne v jeden deň v rámci viacerých krajín Európy (viac ako 25 zapojených krajín a 300 miest).
Už 17. ročník podujatia sa tradične uskutoční v posledný septembrový piatok – 29. 9. 2023. Celodenný program ponúkne inšpiratívne vedecké prezentácie, diskusie, interakcie s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj atraktívny program na pódiu. Okrem hlavného programu vo festivalových mestách bude súčasťou podujatia množstvo sprievodných akcií v deň podujatia, ale i pred ním a po ňom.

Vstup zadarmo.