NOC VÝSKUMNÍKOV: Červená kniha jazykov – prečo a ako zanikajú jazyky? / Olga Khrastinova

29.09.2023 / 14:00

Koľko jazykov existuje vo svete? A koľko z nich sú v ohrození? V prednáške sa pozrieme na súčasné trendy vo svete jazykov a hlavne na jazyky, ktorými hovoria len stovky alebo desiatky ľudí. Preberieme si kritéria, podľa ktorých určujeme, čo je zanikajúci jazyk, a takisto rôzne stupne ich zaniknutia. Pomocou Atlasu ohrozených jazykov UNESCO predstavíme zanikajúce jazyky z rôznych častí sveta.

Olga Khrastinova. Lektorka anglického a ruského jazyka na UNIZA. V dizertačnej práci sa zaoberá problematikou vzniku nových slov v slovanských jazykoch. Medzi oblasti vedeckého záujmu patria interlingválna interferencia, neológia, sociolingvistika.
Autorka sa vo vedeckých článkoch venuje predovšetkým slovotvorbe a interferencii. Je rodená hovoriaca čuvaštiny, ktorá je jedným z ohrozených jazykov Ruska.
Prednáška je určená pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a dospelú neodbornú verejnosť.

Noc výskumníkov
Jedinečný festival vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Podujatie sa koná každoročne v jeden deň v rámci viacerých krajín Európy (viac ako 25 zapojených krajín a 300 miest).
Už 17. ročník podujatia sa tradične uskutoční v posledný septembrový piatok – 29. 9. 2023. Celodenný program ponúkne inšpiratívne vedecké prezentácie, diskusie, interakcie s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj atraktívny program na pódiu. Okrem hlavného programu vo festivalových mestách bude súčasťou podujatia množstvo sprievodných akcií v deň podujatia, ale i pred ním a po ňom.

Vstup zadarmo.