PREDNÁŠKA: Akvarely Emila Noldeho / MALÉ DEJINY UMENIA ALEBO LETO S UMENÍM 3

12.07.2023 / 17:00

Akvarely Emila Noldeho
Prednáška

Introvertný maliar Emil Hansen alebo Emil Nolde bol významným predstaviteľom nemeckého expresionizmu, ktorý sa vyznačoval tým, že zdôrazňoval osobnú psychologickú a citovú reakciu umelca na obsahovú náplň diela, pričom námet nebol až taký dôležitý.
Bol tiež členom skupiny Die Brücke, aj keď iba veľmi krátko. V jeho umení prevládali dve témy a to miestna krajina a interpretácia biblických príbehov. Jeho akvarelová tvorba bola v roku 1914 zakázaná, no on sa vzoprel a svoje akvarelové krajiny začal maľovať na papieri malom formáte.
Viac o osobnosti Emila Noldeho sa dozviete na prednáške Jany Tenczer Juránkovej. Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.

Mgr. Jana Tenczer Juránková absolvovala štúdium dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a zároveň animovanú tvorbu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Dejinám umenia sa začala profesionálne venovať prácou na Pamiatkovom úrade SR a v Divadelnom inštitúte. K práci s deťmi a mládežou sa dostala prostredníctvom krúžkov animácie a workshopov organizovaných pod záštitou festivalu Bienále animácie Bratislava a Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti.

Keďže časť štúdia základnej školy absolvovala v Japonsku, okrem umenia sa venuje japončine a japonskej kultúre.
Ako dobrovoľníčka strávila v roku 2016 štvrť roka v Japonsku, v oblasti Tóhoku, kde pomáhala s obnovou miestnej komunity po zásahu zemetrasenia a následnej tsunami z roku 2011.
Je absolventkou a zároveň ambasádorkou programu Teach for Slovakia. Od roku 2019 učí dejiny výtvarnej výchovy a angličtinu na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru, kde tiež vedie krúžok Akadémie veľkých diel.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 nadväzuje na úspešné prvé dva ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu.

Na tomto ročníku si predstavíme umelcov ako Henri Rousseau, Emil Nolde, Paul Klee a Joan Miró. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692). Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác