PREDNÁŠKA: Úvod do starostlivosti o stromy rastúce mimo les / Ján Supuka

06.09.2023 / 17:00

Arboristika je odbor zaoberajúci sa štúdiom, ošetrovaním a komplexnou starostlivosťou o dreviny rastúce mimo les.
Komentovanou prednáškou sa z Rosenfeldovho paláca presunieme do Sadu SNP, kde si na konkrétnych príkladoch ukážeme prečo a ako sa staráme o stromy v sídlach a krajine.
Prejdeme si základné rozdiely života stromov na prirodzených stanovištiach a v sídlach. Špecifiká starostlivosti o ne, napr. v mestách.
Aktuálne výzvy tohto dynamicky sa rozvíjajúceho odboru.
Povieme si ako sa starať o mladé stromy.
Prečo je dôležitá povýsadbová starostlivosť.
Čo je výsadbová mánia.
Ako udržiavame dospelé stromy.
Prečo na nich inštalujeme laná.
Čo sú stromy veterány a prečo sú tak veľmi dôležité.
Samozrejme budeme spoločne nachádzať odpovede na Vaše otázky.Prednáškou vás prevedie český certifikovaný arborista – stromolezec a ETW – European Tree Worker Bc. Ján Sukupa.

Podujatie prebehne v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina pri príležitosti súťaže Môj obľúbený strom ( http://uha.zilina.sk/aktuality/sutaz-moj-oblubeny-strom/ ).

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác