PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Víťazi medzinárodného trienále Ekoplagát 1978-2023 / Dana Doricová

17.10.2023 / 17:00

Od 28. septembra do 11. novembra tohto roka budú môcť návštevníci Považskej galérie umenia v Žiline vidieť poradí už 16. ročník výstavy EKOPLAGÁT 2023.
Jej hlavným usporiadateľom je Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne, ktorá ako ojedinelá organizácia štátnej ochrany prírody organizuje toto významné podujatie v spolupráci s galériou už 45 rokov.

Rosenfeldov palác v Žiline predstaví pri príležitosti výročia trienále prednáškou, spojenou hlavne s premietaním plagátov ocenených autorov. Je medzi nimi mnoho svetovo renomovaných tvorcov zo všetkých kontinentov sveta. Diela presvedčivo hovoria o ich záujme o stav a budúcnosť našej Zeme i o túto medzinárodnú súťažnú prehliadku.Kurátorka podujatia Dana Doricová, ktorá stojí pri jeho realizáciách od jeho zrodu v roku 1978 hovorí „Cez ocenené práce z jednotlivých ročníkov chcem predstaviť rast a vývoj trienále Ekoplagát i premeny disciplíny plagátu.
Zároveň cez plagáty zachytiť nielen nové ekologické otázky a nebezpečia, ktoré pribudli a vyrástli pred nami v ostatných rokoch, ale aj tie premeny, ktoré sa objavujú v ekologickom cítení a myslení a prinášajú nový pohľad na miesto človeka v prírode a na vzájomnú potrebu tolerantného a obohacujúceho spolužitia.“

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo