PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Prečo pokladáme Franza Liszta za slovenského skladateľa / Miroslav Demko

19.09.2023 / 17:00

Nedoriešená problematika života a diela hudobného génia Franza Liszta dodnes vo svete zamestnáva muzikológov a znalcov Liszta.
Ignorovanie dokumentácie a argumentácie k slovenskej identite Liszta a jeho vzťahu k slovensko-slovanskému svetu je paradoxným, neprijateľným javom, ktorý si vyžaduje osobitný výklad, čo je obsahom tejto prednášky.
Miroslav Demko je muzikológ a historik, ktorý sa životom a dielom tohto významného skladateľa zaoberá už celé desaťročia.
Pôsobil tiež ako pedagóg či už vo Švajčiarsku alebo Francúzsku.

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku.
„Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho.
Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác