PREDNÁŠKA: Insitné umenie a Henri Rousseau / MALÉ DEJINY UMENIA ALEBO LETO S UMENÍM 3

11.07.2023 / 17:00

Insitné umenie a Henri Rousseau
Prednáška

Henri Rousseau, celým menom Henri Julien Felix Rousseau, bol francúzsky amatérsky maliar, samouk. Nevedel nič o správnom kresliarskom umení, často prehlasoval, že jeho jediným učiteľom umenia je príroda.
Za života sa mu síce vysmievali, ale po smrti sa jeho diela dostali do samotného Louvru.
Dnes je považovaný za otca insitných, naivných maliarov. Jeho obrazy sa síce môžu zdať „neohrabané“, no ich vitálnosť, jednoduchosť a poetickosť ho zaraďuje k umeleckým majstrom.
Viaceré umelecké štýly 20. storočia boli ovplyvnené práve jeho tvorbou.
O živote Henriho Rousseaua, jeho tvorbe a samotnom insitnom umení porozpráva Katarína Matušková. Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.

Mgr. Katarína Matušková aktuálne pôsobí ako historička umenia v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, kde je zároveň kurátorkou zbierky umenia 20. a 21. storočia. Okrem správy zbierkového fondu a akvizičnej činnosti sa venuje vedecko výskumnej činnosti zameranej na reflexiu oravskej krajiny v diele nežijúcich i súčasných autorov, grantovej činnosti, kurátorským projektom a špeciálnej knižnici galérie.
V minulosti pracovala v Tatranskej galérii v Poprade (kurátorka – dokumentátorka) a v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (historička umenia a garantka pre digitalizáciu zbierkových predmetov v rámci národného projektu).
Z galerijného sveta prešla mostom digitalizačného projektu do sveta informácií v akademickej knižnici, aby sa prostredníctvom fenoménu tzv. „digital humanities“ (prepájanie humanitných odborov s využitím dátových objektov) vrátila späť ku kunsthistórii, ktorú vo svojej podstate nikdy neopustila.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 nadväzuje na úspešné prvé dva ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu.

Na tomto ročníku si predstavíme umelcov ako Henri Rousseau, Emil Nolde, Paul Klee a Joan Miró. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692). Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.