Prednášky / Archív


Jesenné zvykoslovie ako súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska / Katarína Nádaská

11.10.2022 / 17:00

Ako sa uskladňovali suroviny na zimu v minulosti, aké jesenné slávnosti poznali naši predkovia, akým spôsobom spracovávali úrodu, aby im zásoby vydržali čo najdlhšie a aká práca čakala našich predkov v jeseni na poli v sade, či... Čítať viac »


PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Ateliér v prírode / Dana Doricová

25.10.2022 / 17:00

Pohľad do umenia land artu Cyklus podujatí v Rosenfeldovom paláci s názvom Bližšie k umeniu bude pokračovať prednáškou z umenia 20. storočia, zameranou na vzťah človeka a prírody, človeka a krajiny. Tentoraz v užšom pohľade a... Čítať viac »


Dejiny chleba / Katarína Nádaská

06.09.2022 / 17:00

Ako sa kedysi mlelo obilie, kde sa skladovala múka, ako sa piekol chlieb, prečo sme v minulosti poznali bielych a čiernych pekárov a prečo sa chlieb od cesta až po upečený produkt 7-krát prežehnal? Čo bolo pražmo, a aké jedlá boli... Čítať viac »


BLIŽŠIE K UMENIU: Umenie a vizuálna kultúra v období Slovenského štátu / Bohunka Koklesová

13.09.2022 / 17:00

Prednáška je postavená na oficiálnom obraze slovenského štátu, jeho vizuálnej kultúre a na umeleckých dielach, ktoré zastávali protichodné stanoviská voči oficiálnej štátnej ideológii. Prednáška ako aj materiál v zásadnej... Čítať viac »


Joži a Pali – Patagónia z koňa bez skúseností

23.08.2022 / 17:00

Príbehy novodobého Dona Quiota a Sancho Panzu. Ako inak sa dá nazvať splav Dunaja na nafukovacom člne bez toho, aby vedel Pali plávať? Juhovýchodná Ázia na motorkách bez vodičáku? A čo tak Patagónia na koni bez jazdeckých... Čítať viac »


KOMENTOVANÁ PREHLIADKA s autormi expozície: Bábky v podkroví

15.07.2022 / 18:00

Termín 18:00 hod. je naplnený. Pre veľký záujem sme pridali  ďalší čas komentovanej prehliadky o 16:30 hod., kde je pár posledných miest. Neoddeliteľnou súčasťou Rosenfeldovho paláca je aj stála expozícia "Bábky v... Čítať viac »


Prednáška / Komentovaná prehliadka výstavy: Dušan Mellner / Identita mesta Žilina

26.07.2022 / 17:00

Pozývame Vás na netradičnú kombináciu prednášky s komentovanou prehliadkou výstavy Identita mesta Žilina v sprievode jej autora Dušana Mellnera. Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta... Čítať viac »


Etnomedicína a elementy ľudovej mágie / Katarína Nádaská

07.06.2022 / 17:00

Aký racionálny základ mala etnomedicína v minulosti? Aké magické korene môžeme nájsť v mnohých liečebných postupoch našich predkov? Prečo ľudia v minulosti verili na zlé oko a urieknutie a čo to bola porobenina? Kto sa venoval v... Čítať viac »


BLIŽŠIE K UMENIU: Umelci vo vojne – vojna v umení / Katarína Bajcurová

21.06.2022 / 17:00

Umelci vo vojne – vojna v umení / Umenie v časoch 1. svetovej vojny Téma vojny v týchto dňoch rezonuje v našich mysliach a životoch s mimoriadnou – reálnou – silou. Vojna ako konkrétna historická udalosť bola v dejinách... Čítať viac »