PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Knižnica v pohybe (zo zákulisia knihovníckeho života)

26.03.2024 / 17:00

V rámci marca – mesiaca knihy vám približujeme témy a podujatia spojené s knihami a práve ku knihám neodmysliteľne patrí aj knižnica.

Krajská knižnica v Žiline má už takmer storočnú tradíciu a v našom meste je hlboko zakorenenou kultúrnou inštitúciou. Ak vás zaujíma ako funguje, aké inovatívne služby ponúka, ako vyzerá život knihy v knižnici a aký je knihovnícky chlebíček, príďte sa porozprávať s knihovníkmi z Krajskej knižnice v Žiline. Tieto, ale aj ďalšie otázky, ktoré ste sa vždy chceli opýtať knihovníkov či príhody spoza pultu vám priblížia v utorok 26. marca o 17:00 v Rosenfeldovom paláci. Prednáškou vás prevedú Michaela Vaclaviková a Michal Vaclavik.

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác