PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Témy LGBTI+ v slovenskom divadelníctve / Karol Mišovic

20.11.2023 / 17:00

Vo svetovom divadelníctve je téma queer divadla už integrálnou súčasťou scénickeho umenia. Na Slovensko sa však dostáva veľmi pomaly až opatrne. Napriek tomu za posledné roky vzniklo hneď viacero javiskových diel, ktoré otvorili dodnes marginalizované, no akútne otázky občianskych práv a identity príslušníkov LGBTI+. Práve o divadelníkoch a ich inscenáciách z profesionálnych zriaďovaných slovenských scén tematizujúcich rôznorodosť i problematiku queer komunity sa zameria prednáška doc. Karola Mišovica z Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV.

Prednáška nemá za cieľ prezrádzať pikantné klebety z hereckých šatní, ale naopak bližšie predstaviť problematiku scénického stvárnenia príslušníkov LGBTI+ v storočnej histórii slovenského divadelníctva. No okrem toho zodpovie aj otázky ako dnešní divadelníci pristupujú ku queer problematike a či dokážu týmito podobami pomôcť k tolerantnosti našej spoločnosti.

Prednáška pôvodne vznikla pre bratislavskú Tepláreň, kde bola prezentovaná v novembri 2018.

Karol Mišovic v roku 2012 ukončil magisterské štúdium a v roku 2015 doktorandské štúdium teórie a kritiky divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V praxi sa sústreďuje predovšetkým na výskum slovenskej divadelnej histórie s dôrazom na réžiu a herectvo 20. storočia. Aktívne sa venuje publikačnej a vedeckej činnosti v oblasti súčasnej teatrológie. Autorsky sa podieľal na vzniku viacerých vedeckých projektov a zborníkov, či už z pozície koordinátora, editora alebo autora odborných teatrologických štúdií. V rokoch 2012 – 2019 pracoval v Divadelnom ústave, od roku 2019 je vedeckým pracovníkom v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV. Od roku 2016 je interným pedagógom na Katedre divadelných štúdií na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde prednáša dejiny slovenského a českého divadla. (zdroj: https://monitoringdivadiel.sk/author/misovic/)

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác